«مردم استقبال می‌کنند»

مهم‌ترین بخشی که متولی برخورد با فساد است، "دولت و قوه‌ی مجریه" است: «مهم‌ترین بخشی که می‌‌شود با فساد مبارزه کرد، دولت است. خود دولت هم این را قبول دارد و دنبال کرده است...گلوگاه‌‌های فساد باید گرفته شود. اینکه شما می‌‌بینید جنسی نباید وارد شود، اما وارد می‌‌شود؛ نباید به کسی امتیازی داده شود، اما داده می‌‌شود؛ اولین چیزی که به ذهن انسان می‌‌رسد، باید گمان وجود فساد و اراده‌‌ی فاسدی باشد. بنابراین در دستگاه‌‌های دولتی باید گلوگاه‌‌ها گرفته شود.»(۱۳۸۳/۰۴/۱۹) امام خامنه ای

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.