کاری که امام خمینی کرد نسخه کوچک کار امام حسین بود

رهبرانقلاب: کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت. منتها آنجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به نتیجه #حکومت. این همان است، فرقی نمیکند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. ۷۱/۱۱/۱۶

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.