به هر کسی می خواهی رأی بدهی بده اماجواب خدارا هم باید آماده کنی

اگرفرداخداگفت:
چرابه این رأی دادی؟
باید بگویی،این آدم دینداری بود،
باتقوا بود،..خیانت نمی کرد،
اینها را باید بگویی،
اگرنگویی آنوقت شما با تمام خیانت‌هایش شریک هستی
حالاباید بگردی و فردی با این مشخصات پیدا کنی و به او رأی بدهی
کسی که در نظام مسئولیتی دارد ولی آرمانهای آن را آنگونه که امام بزرگوار گفته است، در دل قبول ندارد,
آن پست برای او حرام شرعی است.

مقام معظم رهبری
۵اردیبهشت۹۲

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.