مقام معظم رهبری در خصوص تجربه برجام فرموده‌اند:

«بهره‌گیری از تجربه‌ها یا دو بار از یک سوراخ گزیده شدن؛ این هم یک مسئله [است]. حالا در همین مسائل مواجهه ما با دشمنان خارجی- مثلاً با غرب، با آمریکا، با اروپا- خب یک قضایایی داریم دیگر؛ قضایای گذشته را داریم، از اوّل انقلاب هم قضایایی داریم، امّا این اواخر هم قضیّه برجام [را داشتیم] و تعهدات این‌ها و بعد هم زدن زیر تعهّدها و عدم رعایتشان، عدم ملاحظه‌شان؛ خب، این یک تجربه است. بدانیم که با این‌ها چگونه باید برخورد کنیم».

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.