بسیج میدان چالشهای حیاتی و اساسی

رهبر معظم انقلاب : بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟میدان چالش ها حیاتی و اساسی.84/3/5

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.