دشمن‌شناسي در كلام امام و رهبري

علل دشمني‌ها
1- علل اين دشمني‌ها مواردي است كه عرض مي كنم:
- در درجه اوّل مسأله تفكيك نشدن دين از سياست و از صحنة زندگي است.
- تأثيرناپذيري از خواست قدرت‌هاي بزرگ است.
- حمايت معنوي و سياسي جمهوري اسلامي از همه كساني است كه در راه اسلام و حاكميت اسلام تلاش مي كنند.
- يكي ديگر از مسائلي كه دشمن را خشمگين مي كند، دفاع از ملتهاي مسلمان است.
- از ديگر مسائلي كه دشمن استكباري را نسبت به جمهوري اسلامي خشمگين مي كند، اين است كه ما با تحميل فرهنگ غرب بر ملتهاي مسلمان، مخالفيم.(1)
2- ايمان:
چيزي كه ايران اسلامي كارخانة منحصر به فرد آن را در درون خود داشته است، ايمان است. دشمنان ما هم از اين كارخانه مي ترسند و از اين توليد واهمه دارند؛ بقيه حرفها، دروغ و بهانه و تزوير است.(2)
3- منابع و موقعيت خاص ايران:
- ايران جاي حسّاسي است، سرشار از منابع غني است؛ سرشار از ثروت است؛ سرشار از ثروت فرهنگي است و موقعيت بسيار مهم سوق الجيشي دارد؛ لذا به اين آساني دلشان نمي آيد كه از آن دست بكشند. تلاش مي كنند كه برگردند و مجدداً سلطه پيدا كنند.(3)
- به خاطر اين است كه پايگاه عظيم اقتصادي و سياسي و نظامي آمريكا در ايران- كه آن را پيش بيني كرده و ترتيب داده بود- از دستش رفته است.(4)
پي نوشت ها:
1- حضرت امام خامنه اي، خطبه هاي نماز جمعة تهران، به تاريخ 14/13/1372.
2- حضرت امام خامنه اي، ديدار با دانشجويان دانشگاه هاي ارتش، به تاريخ 22/6/1383.
3- حضرت امام خامنه اي، ديدار با پاسداران در روز پاسدار، به تاريخ 20/9/1377.
4- حضرت امام خامنه اي، ديدار با بسيجيان، به تاريخ 30/8/1375.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.