واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا

  تضادهای سیاسی در روابط ایران و آمریکا، موضوع موردعلاقۀ بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی است. برخی از آن ها انگارۀ مقاومت در جمهوری اسلامی را به عنوان بخشی از سازوکارهای کنش راهبردی در برابر آمریکا می دانند. این موضع بدان معناست که سیاست در ایران، اندیشۀ مقابله با سیاست های تهاجمی آمریکا را بازتولید می کند؛ این رویکرد زیربنای مقاومت را در سیاست خارجی ایران شکل می دهد. این پژوهش، ضمن بررسیِ

بررسی علل عدم اعتماد امام خمینی (ره) به آمریکا

  کارشناسان به اهمیت دو رویداد محوری (کودتا علیه مصدق و بحران گروگان‌گیری) در شکل‌گیری برداشت عدم اعتماد در روابط ایران و آمریکا اشاره کرده‌اند. ایران، آمریکا را تحت عنوان قدرت امپریالیستی متخاصم می‌داند که هدف آن بهره‌برداری و تسلط بر ایران و جهان است؛ چیزی که باعث بی‌ثباتی منطقه می‌شود. این برداشت ذهنی در طول زمان تقویت شده است.

گونه شناسی قدرت معنوی/ «دولت اسلامی» باز گردان دولت الهی

  امام خمینی(ره) : «بعد از اینکه یک دولتى اسلامى شد، همه چیزش با معنویات بسته است به هم، این طور نیست که دولتش معنویت نداشته باشد و اما فرض کنید که ائمه جماعتش داشته باشد. وقتى بنا شد که مردم احساس کردند که ما مى‏ خواهیم آدم باشیم، ما مى‏ خواهیم که اصلاح بشویم، ما مى‏ خواهیم که خودمان را اصلاح بکنیم، ما مى‏ خواهیم دولتمان یک دولت الهى باشد، مجلسمان هم همین طور و همه

ایستادگی در برابر دشمنان، درس قرآن به رهبران جامعه اسلامی

  براى همه رهبران اسلامى که در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند، بلکه با اتکاء و توکل بر پروردگار و با قاطعیت هرچه بیشتر آنها را به میدان فرا خوانند، و قدرتشان را تحقیر کنند که این عامل مهمى براى تقویت روحى پیروان و شکست روحیه دشمنان خواهد بود.

ایمان و استقامت؛ عوامل سعادت دنیوی و معنوی

  ایمان و استقامت دو عامل سعادت اند. این آیه با تعبیر جامع خود، همه نیکی ها و صفات برجسته را در بردارد: نخست، دل به خدا بستن و ایمان محکم به او پیدا کردن، سپس تمام زندگی را به رنگ ایمان در آوردن و در محور آن قرار دادن. بسیارند کسانی که دم از عشق شهوات قرار می گیرند، با ایمان وداع کرده، در عمل مشرک می شوند و هنگامی که منافعشان به خطر می افتد، همان ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می دهند.

چرا انقلابی گری؟!

  مفهوم‌شناسی «انقلاب و انقلابی‌گری» در منظومه‌ی فکری رهبر معظم انقلاب/اما مهمترین خطر برای شجره ی طیبه انقلاب نفوذ فکری و تخریب ایدئولوژی انقلابی است. در این مرحله از انقلاب هدف ساختن حکومتی است که در کنار رفاه مادی و عدالت اجتماعی دارای روحیه و آرمان انقلابی باشد این امر بدان معناست که چرخ رفاه دنیوی باید با چرخ فهم انقلابی بچرخد.

امامین انقلاب و موضوع انتقاد

  چارچوبه‌ها و شاخصه‌ي امر به معروف و نهی از منکر از نگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای/نقد و انتقاد در اسلام و نظام حکومتی برآمده از اسلام از اصول مهم و اساسی است که همراه با مکانیسم عملی خاص خود و در ارتباط با سایر مفاهیم اسلامی، معنی و مفهوم پیدا می‏کند. این مکانیسم عملی در اسلام، در قالب امر به معروف و نهی از منکر تجلی می‏یابد.

حقیقت ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) | بخش دوم

  حفظ کلی یا جزئی نظام اسلامی به معنای لوازم کلّی یا جزئی حفاظت از حکومت اسلامی مقدم بر هر امر دیگری است و لطمه‌ی به این نظام به معنای بزرگترین مفاسد در اندیشه‌ی امام خمینی می‌باشد.

مسیر پویایی جوامع اسلامی

  در خصوص علل و عوامل پویایی و انحطاط جوامع، اندیشمندان و متفکرین به عوامل متعددی اشاره کرده‌اند؛ اما دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، در این زمینه و راهکارهایی که ایشان در این خصوص مطرح کرده از اهمیت والایی برخوردار است. مقاله‌ی حاضر به بررسی اندیشه‌ی ایشان در این زمینه می‌پردازد.

حقیقت ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) | بخش اول

  در منظر امام خمینی بر خلاف بسیاری از فقها، حکومت از مقوله‌ی ولایت بر محجورین و صغار نیست؛ یعنی نقطه‌ی عزیمت ولایت فقیه برای امام خمینی مثل مرحوم شیخ انصاری از محجوریّت و قیمومیّت ناشی نمی‌شود.

تبیین دیدگاه امام (ره) درباره‌ی صعود و سقوط جوامع اسلامی

  در خصوص علل و عوامل پویایی و انحطاط جوامع، اندیشمندان و متفکرین به عوامل متعددی اشاره کرده‌اند؛ اما دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، در این زمینه و راهکارهایی که ایشان در این خصوص مطرح کرده از اهمیت والایی برخوردار است. مقاله‌ی حاضر به بررسی اندیشه‌ی ایشان در این زمینه می‌پردازد.

در سایه تدبیر و شجاعت/تهدید انسجام ملی

  خطاب رهبر انقلاب به دشمن که پشت‌ صحنه فعال فتنه است اهمیت بسیار زیادی دارد؛ ایشان خطاب به دشمن می‌فرمایند: «یک مطلب به دشمن می‌گویم؛ هر که هست و هرجا هست. دشمنان اصلی ما در سازمان‌های جاسوسی، طراحان این قضایا هستند. این پولی که مجلس امریکا تصویب کرد که باید برای مبارزه با نظام ایران صرف شود،

در سایه تدبیر و شجاعت/ حمله به چَتر امنیتی کشور

  نکته بسیار مهم و اساسی در تبیین رهبری از صحنه فتنه اما متوجه یک هدف اساسی از سوی اتاق فتنه است؛ هدفی که سر این رشته را دراز می‌کند: «به نظر ما، این رشته هنوز سرِ درازتر از این دارد. با توجه به تجربه خودم در زمینه‌های گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و

در سایه تدبیر و شجاعت

  مراقبت و هدایت مستمر جامعه و کاگزاران از بروز انحراف نسبت به موازین انقلاب اسلامی در جای خود اهمیت ویژه‌ای دارد. از سویی اما نظام اسلامی با توطئه و بحران‌آفرینی‌هایی نیز مواجه است که در مقاطع مختلف خود را نشان می‌دهد؛ بحران‌هایی که کیان نظام اسلامی را هدف می‌گیرد و نیاز به تدبیر فوری دارد.