سير مبارزات تاريخي امام و پيروزي انقلاب اسلامي

  اين نوشتار مهمترين سرفصلهاي مبارزات امام خميني - قدس سره - و قيام اسلامي حاصل از آن را تا مقطع ارتحال امام در بردارد. تا سال 1963 نام آيت الله روح الله خميني به عنوان يك مخالف برجسته رژيم شاه بر سر زبانها افتاده بود. جلسات درس ايشان در قم، انبوه دانشجويان (علوم ديني) را كه مجذوب انتقادهايش از رژيم شاه مي شدند، جلب مي كرد. در مارس 1963 (اسفند 1342) فيضيه قم در سالگرد شهادت امام جعفر صادق

امام خميني و انديشه هاي بنيادين انقلاب اسلامي

  فلسفه سياسي انقلاب اسلامي ايران، با فلسفه سياسي امام- رحمه الله - پيوندي ناگسستني دارد؛ چرا كه اصول و آئين سياسي‏اش بر آراء و انديشه‏هاي امام مبتني است . قوام اين نظام سياسي به دوام انديشه‏هاي سياسي امام بازمي‏گردد .

عناصر محوري نهضت امام خميني(ره)

  در اين نوشتار، تحليل برخي از عناصر محوري نهضت امام راحل(رضوان الله تعالي عليه)، در ضمن چند نكته ارائه مي‏گردد: يكم: هدف و اهتمام امام خميني(رض)

خميني كبير؛ احياگر عزت اسلامي

  امام خميني (ره) را در دنيا به عنوان يك رهبر انقلابي كه عليه يك رژيم ديكتاتوري شاهنشاهي قيام كرد و طي يك انقلاب ديني و با استفاده از نيروي عظيم توده‎هاي مسلمان توانست شجره خبيثه كهنسال سلطنت را در ايران ريشه كن كرده و به جاي آن نهال حكومت اسلامي مبتني بر محبت و اراده مردم پايه نهد، مي‎شناسند. نام خميني (ره) در جهان امروز با انقلاب اسلامي و اسلام انقلاب شناخته شده است و به تعبير مقام

امام خميني (ره) احياگر انديشه حكومت اسلامي

  انديشه عنصر اساسي در اركان اصلي هر جامعه است. اقتصاد، سياست و فرهنگ كه سه ضلع در كنار هم قرار گرفته هستند و در اداره اجتماعات انساني از جايگاه بالايي برخوردارند، بدون انديشه ممكن نخواهند بود. با انديشه است كه انسان كار مي كند، زندگي مي كند و از ميان انبوه طرق، مسيري را برمي گزيند و بر اساس آن رفتار مي كند. اينك اگر توجه كنيم كه چهره عمده زندگي انسان، زندگي سياسي و زندگي در جامعه است، به

عرفان امام و منازل چهارگانه

  آنچه در آثار ادبي و عرفاني امام خميني قدس سره در سالهاي آخر عمر پر بركتش ديده مي‏شود - چه به صورت اشعار، چه نامه‏ها و مكتوبات عرفاني - نشان از نوعي شوريدگي و دلدادگي و عشق مي‏دهد.

سيره عملي امام خميني در ماه رمضان

  عالمان رباني، چلچراغ هاي پر فروغي هستند كه در هر عصري، در آسمان علم و عمل مي درخشند، و با كسب نور و گرما از خورشيد رسالت و امامت. بر زمينان تجلي مي كنند و آنان را به سوي منابع نور و بركت دودمان وحي، رهنمون مي سازند، و بر بال عرفان ناب محمدي صلي الله عليه و آله نشانده، بر مشكات ملكوت، عروج مي دهند.

جنگ نمادها را چه جریانی بُرد؟

  نگاهی به نشانه‌شناسی انقلاب اسلامی

امام تجسّم ارزشها-2

  امام، چشمه حيات و گنجينه اسرار بود. انسان كامل بود. او، به خصلتهاي والا، سجايا و مكارم اخلاق آراسته بود. جان او جام جهان نماي معنويت را مي نماياند. بر گفتار و رفتارش، نور حقيقت پرتوافكنده بود. با اصول ارزشها مي زيست و چيزي جز آن برايش مفهوم نداشت. در روزگاري كه قدرتهاي استكباري و جريانهاي ضد مذهبي، تلاش مي كردند ارزشهاي اخلاقي و معنوي را از جوامع انساني دور سازند و طبق اصول مادي و برنامه

امام تجسّم ارزشها-1

  امام، چشمه حيات و گنجينه اسرار بود. انسان كامل بود. او، به خصلتهاي والا، سجايا و مكارم اخلاق آراسته بود. جان او جام جهان نماي معنويت را مي نماياند. بر گفتار و رفتارش، نور حقيقت پرتوافكنده بود. با اصول ارزشها مي زيست و چيزي جز آن برايش مفهوم نداشت. در روزگاري كه قدرتهاي استكباري و جريانهاي ضد مذهبي، تلاش مي كردند ارزشهاي اخلاقي و معنوي را از جوامع انساني دور سازند و طبق اصول مادي و برنامه

امام خميني(ره) نه مثل ديگران

  خصوصيت تاريخي امام خميني كه او و انقلاب او را از كليه جنبشهاي سياسي معاصر،متمايز مي كند چيست؟ مخاطبه او با فطرت انسان، در هم شكستن پارادايم جاري در جهان وحركتي اعجازآميز در جهت عكس شيب فرهنگ جهاني، اتكاء به خدا و اعتماد به مردم و گره زدن زمين به آسمان، گرانيگاه و مرکز ثقلي خارج از عالم معيارهاي غربي بود كه امام، اهرم خود را بر آن نهاد و مسير تاريخ را تغيير داد. نوشتار ذيل، اين پديده را

شخصيت امام خميني(ره) در كلام رهبر معظم انقلاب

  شنيدن وصف امام و شرح خط جاودانه آن يگانه دوران همواره خوش است و دلنشين، اما وقتي عزيزي از آن بزرگوار سخن مي گويد كه خود سالهاي سال در جوار شخصيت وي زيسته است و درس امامت و رهبري آموخته است و در فراز و نشيبهاي مبارزه و پيروزي و حركت نظام اسلامي از نزديكترين ياران و شاگردان مخلص و شايسته امام بوده است، لطافت و شيريني ديگري دارد و طبعا جامعيت، عمق و تإثيرگذاري فزونتري خواهد داشت. حضرت آيت

امام خميني؛ تجلي تمام ابعاد اسلام

  پروفسور حامد الگار: موضوع پايان نامه دكتراي من درباره تاريخ روحانيت در ايران است. البته اين كتاب بعدا به فارسي ترجمه شد و كار نسبتا كهنه اي است. و حالا با معلوماتي كه در طول تقريبا 30 سال گذشته و با در دسترس قرار گرفتن اسناد و كتابهاي جديد جمع كرده ام اين اثر ناچيز بنده احتياج به يك تجديد نظر كلي دارد.

ديدگاه فلسفي امام خميني (ره)

  امام خميني (ره) همان گونه كه فقيهي ژرف انديش، اصولي متبحر و عارفي وارسته بود در حكمت و فلسفه نيز دستي توانا داشت. سابقه تدريس طولاني و تدوين كتب وزين وي در اين رشته، گواه بر اين مدعاست. گرچه ديدگاههاي فلسفي اين فيلسوف فرزانه در اين مختصر نمي گنجد ولي از باب نمونه، مروري داريم به برخي از ديدگاههايي آن؛ البته ديدگاههايي كه به مسائل تربيتي، ارتباط بيشتري دارند

ديدگاه عرفاني اخلاقي امام خميني (ره)

  در اينجا سخن از فلسفه اخلاق و يا عرفان نظري نيست و نيز در اينجا به ذكر هر يك از مباحث اخلاقي و يا مسائل عرفاني به گونه اي گسترده و تفصيلي نمي پردازيم بلكه برخي از مباحثي كه صبغه اخلاقي داشته و ارتباط بيشتري با مباحث و مسائل تربيتي دارند را، از ديدگاه امام - سلام الله عليه - مورد بحث قرار مي دهيم.