نائبان امام زمان(عج) در زمان غیبت کبری

بعد از آخرین نائب خاص به فرموده حضرت(عج) غیبت کبری آغاز شد

سوالی که معمولا پیش می آید : پس ارتباط با امام زمان و رهبری شیعیان چه میشود!!

حضرت مهدی (عج) فرمودند:
امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع كنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم.

لیست زیر نام نائبان عام حضرت به همراه مدت زمان زعامت(رهبری) و مکان آنهاست!

1. ابن قولوی- 39 سال - شهر قم

2. شیخ صدوق -13 سال - شهر ری

3. شیخ مفید - 32سال - شهر بغداد

4. سید مرتضی علم الهدی - 23سال - شهر بغداد

5. شیخ طوسی- 24 سال- شهر بغداد و نجف

6. ابن براج -21سال - شهر طرابلس

7. شیخ مفید ثانی -34سال- شهر نجف

8. طبرسی امین الدین- 23سال- شهر مشهد و سبزوار

9. ضیاء الدین راوندی- 12 سال - شهر کاشان

10. قطب الدین راوندی- 13سال - شهر کاشان

11. ابن زهره- 12سال -شهر حله

12. ابن ادریس - 13سال-شهر حله

13. شمس الدین موسوی -32سال - شهر حله

14. ابن نماء -15سال -شهر حله
15. محقق حلی- 22سال- شهر حله

16. ابن سعید حلی- 14سال- شهر حله

17. علامه حلی- 36سال-شهر حله و قزوین

18. عمیدی- 28سال-شهر حله

19. فخر المحققین- 17سال-شهر حله

20. شهید اول -15سال -شهر حله

21. ابن خازن حائری- شهر حله

22. ابن شهید اول- شهر حله

23. فاضل میسوری- 16سال-شهر حله

24. ابن فهد حلی- 15سال-شهر حله

25. ابن رشید قطیفی- شهر حله

26. اسدی حلی- شهر حله

27. ابن هلال جزایری- شهر حله

28. محقق ثانی- 24سال -شهر اصفهان و حلب

29. شهید ثانی- 24سال- شهر جبع شام

30. حارثی- 18سال -شهر جبل عامل و هرات

31. مقدس اردبیلی- 9سال -شهر نجف

32. موسوی عاملی- 16سال- شهر جبع شام

33. ملا عبد الله شوشتری- 12سال- شهر اصفهان

34. شیخ بهائی- 9سال- شهر اصفهان

35. میرداماد- 9سال - شهر اصفهان

36. علامه مجلسی اول- 29سال - شهر اصفهان

37. مازندرانی طبرسی- 10سال- شهر اصفهان

38. محقق خوانساری- 18سال - شهر اصفهان

39. علامه مجلسی دوم- 12سال- شهر اصفهان

40. جمال خوانساری- 15سال - شهر اصفهان

41. فاضل هندی - 12سال - شهر اصفهان

42. احمد جزایری- 13سال- شهر اصفهان

43. سید عبدالله جزایری- 23سال- شهر اصفهان

44. وحید بهبهانی- 35سال- شهر نجف

45. بحر العلوم- 4سال- شهر نجف

46. اکبر کاشف الغطاء- 20سال - شهر نجف

47. موسی کاشف الغطاء- 13سال -شهر نجف

48. علی کاشف الغطاء- 13سال - شهر نجف

49. علامه شفتی- 4سال- شهر اصفهان

50. صاحب جواهر- 6سال - شهر نجف

51. شیخ انصاری -15سال- شهر نجف

52. میرزای شیرازی- 31سال - شهر سامراء

53. آخوند خراسانی- 17سال- شهر نجف

54. محمد کاظم یزدی -8 سال -شهر نجف

55. میرازی دوم -1سال -شهر نجف

56. شیخ الشریعه اصفهانی- 1سال- شهر نجف

57. شیخ عبد الکریم حائری یزدی- 16سال - شهر قم

58. سید ابوالحسن اصفهانی- 10سال- شهر نجف

59. آیت الله بروجردی- 15سال- شهر نجف

60. آیت الله امام خمینی- 30 سال- شهر قم ، نجف و تهران

61. آیت الله امام خامنه ای -از سال 68 تا کنون- شهر تهران

@i_love_you_God

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.