سیاست از منظر امام خمینی(ره)- ۲

سایت تحلیلی-تبیینی مصداق / بحث رابطه ی دین و سیاست با گذشت چندین سال از طرح اولیه ی موضوع، هنوز پاسخ روشن و دقیقی نیافته است. برای برخی سیاست عین دیانت است و برای برخی دیانت یک هنجار فردی که صرفا در بستر اجتماع قابل تبعیت است. اما به راستی چه رابطه ای بین دین و سیاست برقرار است؟
طرح مسئله جدا بودن دین از سیاست نخستین بار در جهان اسلام، زمان بنی امیه طرح شد و زمان بنی عباس قوت گرفت[۱]. به موجب آن اولیاء و علمای دین که محافظان شریعت اسلام هستند، مبارزه با رواج این تفکر و خنثی سازی این حربه را در دستور کار خود قرار دادند.
اما علت اساسی طرح تفکر جدایی، به تعاریف مختلف از دین بر می گردد. طرفداران نظریه دخالت سیاست در دین، دیانت را همان سیاستی تعریف می کنند که مردم را به سوی صلاح یا صراط مستقیم حرکت می دهد.[۲] در واقع نگاه این افراد به دین حداکثری بوده و معتقد هستند اسلام دین انسان ساز است و تمام احتیاجات آدمی در شریعت اسلام و کتاب آسمانی قرآن موجود می باشد.[۳] در حقیقت علت بعثت انبیاء، شکوفا شدن استعدادها و معنویات مردم در کنار خروج ضعفا از سیطره ی استکبار بوده است[۴] و دین اسلام و شریعتی که نبی آن از طرف خدا آورده است، تمام ملزومات از جمله سیاست مطلوب الهی را شامل می شود. در معنایی کامل تر، مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیاء در تعالیمشان بدان پرداخته اند.[۵] 
اگر با نگاه امروزی به این قضیه بپردازیم کار شریعت، فراهم کردن مقدمات، جهت سیر مردم به بهشت است آنهم توسط سیاستی صحیح که در مقاله قبل تعریف شد.
بطور خلاصه، می توان موارد زیر را از جمله دلایل دخالت سیاست در دیانت شمرد:
نخست تشکیل حکومت و دخالت در سیاست توسط شخص رسول اکرم (صل الله علیه و آله) که پس از رحلت ایشان و در ماجرای غدیر خم به امیر المومنین (علیه السلام) داده شد.« در واقع غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است و در هر عصری باید حکومتی باشد»[۶] در واقع « حکومت عِدلِ سیاست است، تمام معنای سیاست است»[۷]
دوم ماهیت و کیفیت قوانین اسلام مثل احکام مالی، احکام دفاع ملی، احکام احقاق حقوق و احکام اجرائی که ایجاب تشکیل حکومت و دخالت در سیاست را می کند.
سوم لزوم قیام به قسط و وارد کردن مردم در قسط؛[۸]
بنابراین روش انبیاء و اولیاء شریعت الهی همگی بر دخالت در سیاست بوده، آن سیاست که مردم را به طرف صلاح هدایت کند. به واقع متولیان سیاست صحیح و الهی انبیاء،  ائمه و به تبع آنها علماء بیدار اسلام هستند.[۹]
 
 
۱-  صحیفه امام ج ۱۶ صفحه ۴۱۸ « طرح مسئله جدا بودن سیاست از روحانیت چیز تازه نیست این مسئله در زمان بنی امیه طرح شد و در زمان بنی عباس قوت گرفت.»
۲- صحیفه امام ج ۱۳ صفحه ۴۳۳ « دیانت همان سیاستی است که مردم را از این جا حرکتمی دهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح امت است آنها را از آن راه می برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.»
۳- صحیفه امام ج ۴ صفحه ۴۴۸ « قرآن کریم هم آمده است این انسان را بسازد همه ابعاد انسان را می سازد یعنی کلیه احتیاجاتی که انسان دارد.»
۴- صحیفه امام ج ۱۷ صفحه ۵۲۷ « از اول انبیاء این دو شغل را داشته اند. شغل معنوی که مردم را از اسارت نفس خارج کنند از اسارت خودش خارج کند و دوم ضعفا را از گیر ستمگران بجات بدهند »
۵- صحیفه امام ج ۱۵ صفحه ۲۱۴ « مسئله دخالت در سیاست راس تعلیمات انبیاست»
۶- صحیفه امام ج ۲۰ صفحه ۱۱۳ و ۱۱۵
۷- همان
۸- جمعی از پژوهشگران, درآمدی بر سیره ی سیاسی امام خمینی (ره), موسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت, چاپ اول صفحه ۱۸
۹- صحیفه امام ج ۱۳ صفحه ۴۳۲ « سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببد تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست صلاح ملت است صلاح افراد است و این مختص انبیاء است دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند این مختص انبیاء و اولیاست و به تبع آنها علمای اسلام»

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.