تبیین مواجهه دشمن با حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت‌ها در شرایط کنونی

شاید برای بسیاری از مردم این سئوال مطرح باشد که دلیل حمایتهای رهبر انقلاب از دولت ناکارآمد و بازنده‌ی برآمده از گفتمان اعتدال چیست؟ برخی جریانات معاند نیز در این شرایط که مردم ناراحت و نگران معیشت خود هستند، سعی می‌کنند از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته و دیدگاه خود را در ذهن مخاطب ثبت کنند و به اصطلاح کاشت نمایند.

امیرعلی ناقدی/ گروه سیاسی اندیشکده برهان؛  شاید برای بسیاری از مردم این سئوال مطرح باشد که دلیل حمایتهای رهبر انقلاب از دولت ناکارآمد و بازنده‌ی برآمده از گفتمان اعتدال چیست؟ برخی جریانات معاند نیز در این شرایط که مردم ناراحت و نگران معیشت خود هستند، سعی می‌کنند از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته و دیدگاه خود را در ذهن مخاطب ثبت کنند و به اصطلاح کاشت نمایند.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با هیات دولت بمناسبت هفته دولت، ضمن بیان انتقاداتی بسیار کلیدی، صریح و حتی عملیاتی[۱]؛ جملاتی نیز در تشویق دولت به کار و فعالیت بیان نمودند. جملاتی و عباراتی که شاید در نگاه اولیه و ساده اندیشانه، حمایت صرف تلقی شود. عباراتی همچون: « یک جهت دیگر هم در هفته‌ی دولت هست و آن، این است که یک مقطعی است برای خداقوّت گفتن به مسئولین دولتی؛ واقعاً جا دارد که هرکسی که به یک نحوی از انحاء با دولت مواجه است، به مسئولین دولتی خداقوّت بگوید. کار، کار بزرگی است؛ کار، کار سنگینی است -کاری که بر عهده‌ی دولت است- و دولت، یعنی قوّه‌ی مجریّه به‌طور مجموع از صدر تا ذیل، یک پهنه‌ی عظیمی از مسئولیّت و کار را بر عهده دارد»[۲]. اینکه اینگونه بیانات معظم له را با عنوان تشویق بیان می‌داریم، دقیقا تفاوت نگاه این نوشتار با نگاهی کسانی که چون خود عادت به تملق و تعریف بیجا دارند(یا در مقام تملق شنونده یا تملق کننده) تعاریف معظم له را نیز اینگونه و در راستای تعریف، تفسیر می‌کنند. حال آنکه مهمترین هدف ایشان بخاطر استفاده از الفاظی و جملاتی چون عبارت فوق، مصلحت خود مردم است. عبارت و عباراتی چون جملات فوق، خداقوت گفتن بخاطر بعهده گرفتن چنین مسئولیت‌هایی است نه بخاطر نتایج عملکرد دولت. ایشان قرارگرفتن در چنین جایگاهی را دارای بار مسئولیتی دانسته، و لذا بخاطر « کاری که بر عهده‌ی دولت است»، به ایشان خداقوت می‌گویند نه نتایج کار ایشان. همانند کارگری که وقتی حتی هنوز شروع به کار هم نکرده باشد، از سوی افراد و ناظران منصف با عباراتی چون «خداقوت» و …. روبرو می‌شود. زیرا نفس پوشیدن لباس خدمتگزاری مستلزم چنین احترام‌هایی هست.

البته انصاف، عدالت و تدبیر حکم می‌کند اگر از همین دولت ناکارآمد نیز کار صحیحی سر زد؛ آن کار مورد تشویق قرار گیرد. چه آنکه رهبر انقلاب وقتی برخلاف انتظار همگان در جلسه سئوال از رئیس جمهور، با سخنان وحدت شکنانه، تفرقه افکن، دشمن شاد کن و …. مواجه نشدیم؛ اولا نفس حضور رئیس جمهور در مجلس را بعنوان سند افتخار نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند[۳] و در کنار این مسئله، از خود رئیس جمهور نیز تشکر کردند. در این مسئله، ایشان وارد تقبیح و یا تقدیر پاسخ‌های رئیس جمهور و ارزش‌گذاری روی این مسئله نشدند زیرا این مسئله، باید توسط خود نمایندگان مجلس مطرح و پیگیری شود.

برخی جریانات معاند همچون جریان انحراف، حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت را به بهانه‌ای برای تخریب ایشان در فکر و ذهن مخاطب و مردم تبدیل کردند. حلقه‌ی رسانه‌ای این جریان که با کمال بی انصافی، حمایتهای رهبر انقلاب از محمود احمدی نژاد را نادیده گرفته و گویا فراموش نموده است و همانند کودکی که انتظار دارد توجه پدر خانواده فقط معطوف او باشد، دیدگاه راهبردی رهبر انقلاب به مقوله‌ی «ارتباط رهبری با دولت‌ها»[۴] را تخفیف می‌دهند.

واقعیت اینست که حمایت صرف، چشم و گوش بسته و بیهوده را به کسانی می‌توان نسبت داد که با وعده‌های پوچ و پوشالی بخش قابل توجهی از مردم را به انتخاب شبه گفتمان اعتدال در انتخابات فریب دادند. کسانی که با اتکا به جاذبه‌های کاذب همچون آزادی‌های جنسی، جذابیت سلبریتی‌ها، کنسرت هنجارشکن، ورود زنان به ورزشگاه و …. بخشهای دیگری را به حمایت از خود جلب کردند و با کمک لشگر رسانه‌ای، موجبات غفلت رای دهندگان به خود را از مسائل اصلی و مشکلات معیشتی به مسائل پوچ حاشیه‌ای فراهم کردند. اما منش رهبر انقلاب، شاخصه‌هایی که برای انتخاب اصلح در انتخابات مطرح می‌کردند و از همه مهمتر، انتقادات صریح به وضعیت اقتصادی پیش رو همچون مسائل رکود، افزایش نقدینگی، رها کردن مدیریت کشور به امید مذاکرات و …. که در سالهای سرمستی حامیان گفتمان اعتدال و توسعه و عدم به صدا درآمدن زنگ شرایط اسفبار کنونی، هشدار از امروز می‌داد؛ در عصر ارتباطات دیگر قابل کتمان نیست. حال آنکه عمال چند رسانه‌ی وابسته، مردم را همچون خود نادان و یا فراموش کار فرض کنند، ظاهر منتقد از وضع موجود که خود حامی اش بودند بگیرند، و از همه مهمتر هر روز یک حاشیه ایجاد کنند؛ سبب نمی‌شود که مردم در پازل آنها گرفتار شوند. چه آنکه مردم در سال ۹۲ و ۹۶ نیز در چارچوب انقلاب و به شخصی که خود را متظاهر به اصول انقلاب نشان می‌داد رای دادند و لذا فعالیت مردم ضدیت با انقلاب نبوده و نیست. آنچه امروز اتفاق افتاده، اعتراضات به حق مردم قانون مدار است که اولا با اغتشاشات مرزبندی داشته و ثانیا به مسائل و مشکلات اصلی می‌پردازد نه حاشیه‌های پوچی چون کنسرت، ورود زنان به ورزشگاه و … . اصل طرح این اعتراض، جریانات معارض که خود حامی وضعیت اسفبار اقتصادی کنونی بوده‌اند را به طمع سرنگونی انقلاب انداخته است که دقت بیشتر مردم را در قالب گروه‌های صنفی، اقشار و سایر آسیب دیدگان؛ همانند قبل می‌طلبد.

به جای لید حتی برخی جریانات معاند همچون جریان انحراف، حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت را به بهانه‌ای برای تخریب ایشان در فکر و ذهن مخاطب و مردم تبدیل کردند. حلقه‌ی رسانه‌ای این جریان که با کمال بی انصافی، حمایتهای رهبر انقلاب از محمود احمدی نژاد را نادیده گرفته و گویا فراموش نموده است و همانند کودکی که انتظار دارد توجه پدر خانواده فقط معطوف او باشد، دیدگاه راهبردی رهبر انقلاب به مقوله‌ی «ارتباط رهبری با دولت‌ها»[۵] را به مناسبات و محاسبات مادی … تقلیل می‌دهند. در نتیجه در فضای مجازی و با چراغ خاموش حمایت از سران جریان انحراف، به سم پراکنی علیه معظم له مشغول می‌باشند.
گروه دیگری از جریانات معاند، رکورد پیشین خود در وق
احت و در عین حال کینه توزی نسبت به سکان‌دار انقلاب را جابجا کرده و بجای پاسخگویی، طلبکار عرصه کنونی جامعه شده‌اند. اپوزوسیون خارج نشین، فتنه گران، لیبرال مسلک‌ها و سایر جریاناتی که علنی و یا تلویحی خود را همسو با جریان اصلاحات، فتنه و جریان نوظهور اعتدال نشان داده و از پیروزی حسن روحانی یا مرحوم هاشمی در کارزار انتخاباتی ۹۲ استقبال می‌کردند، امروز که دیگر پرده‌ها کنار رفته و نمی‌توانند رهبر انقلاب را به حمایت ناعادلانه از دولتها متهم کنند و مشروعیت تدابیر سیاسی رهبر انقلاب را مثل فتنه ۸۸ زیر سئوال ببرند، با طرح مسائل حاشیه‌ای سعی در انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی و معیشتی دارند.

اینان در جایی سعی می‌کنند مشروعیت تدابیر سیاست خارجی ابلاغی از سوی رهبری را عامل مشکلات معرفی کنند. طیف افراطی همچون تاج‌زاده، زیباکلام و نیز مزدوران رسانه‌ای خارج نشین، مستقیم و غیر مستقیم، محدودیت ابلاغی معظم له مبنی بر عدم مذاکره با دولت آمریکا در زمان مسئولیت ترامپ[۶] را عامل مشکلات فعلی می‌دانند! و خط عملیات روانی در این حوزه را کلید می‌زنند. دونالد ترامپ که تا یک روز قبل از اعلام آمادگی برای مذاکره، از نظر این جریان تنها دلیل شکست برجام و توجیه عملکرد سراسر اشتباه غربگرایان داخلی معرفی می‌شد؛ امروز از نگاه این جریان ناجی کشورمان شده است و رهبر انقلاب که استمرار فریب مردم در سایه مذاکره و معطل نگه داشتن تدبیر امور ضروری را مانع شده است؛ از سوی رسانه‌های معاند عامل وضع کنونی معرفی می‌شود!.

اما ادبیات و گفتمان مذاکره دیگر کارایی نداشته و لذا سیاستهای رسانه‌ای دیگر نیز همچون هجو و یا تمسخر در دستور کار قرار می‌گیرد. مثلا اشاره اخیر معظم له به یک نیاز جزئی زندگی روزمره مثل پوشک[۷] و نیز محصولات سلولوزی که همچون بسیاری از کالاهای دیگر، در سایه بی تدبیری و بعضا خیانت مسئولین به معضل تبدیل شده است[۸]، سوژه‌ی تخریب رسانه‌های معاند می‌شود.

حمایت از دولت، برای حل مشکلات
بیانات راهگشای رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت، حاکی از گام بسیار بزرگ منشانه‌ی ایشان در شرایط فعلی برای حمایت از دولت بمنظور حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بود. چه آنکه رهبر انقلاب بجای بسیاری سیاست‌مداران دیگر(که حتی در کشور خودمان نیز کم نیستند)، اگر بجای حل مشکل مردم بدنبال فرافکنی، شانی خالی کردن و مقصر یابی بودند؛ چه شرایطی بهتر از الان برای چنین رفتار و کنشی در عرصه سیاست؟! دولتی که از اول هم منتخب مردم با رایی شکننده بوده است را با این حد از ناکارآمدی، می‍‌توان راحت از چشم مردم انداخت و مطرود کرد. کما اینکه در شرایط فعلی حتی حامیان چشم و گوش بسته، مرفه و بی دغدغه دولت نیز به تیم فعلی قوه مجریه به مثابه‌ی مرده‌ای نگاه می‌کنند که باید با لگدی بر پیکره آن، آبرویی برای خود دست و پا نمایند.

تفاوت جدی میان «حمایت از یک ارگان برای خدمت» و «حمایت برای خیانت» وجود دارد. حمایت برای خیانت، دنبال مصالح ملی و دینی نبوده بلکه دنبال مصالح جناحی و حزبی است. این نوع نگاه به هیچ وجه مصلحت نگرانه هم نمی‌باشد.

حامیان قشر الیت دولت در این شرایط بجای پاسخگویی به مردم بخاطر فریبکاری خود ، جنبش «پشیمانیم» درست کرده و گوی سبقت را از یکدیگر در توبه می‌ربایند. آیا توبه‌ی بدون جبران، همانطور که در تعبد فردی یک بنده پذیرفته نیست، در عرصه‌ی اجتماعی نیز قابل پذیرش است؟! در چنین شرایطی، مسلما رهبر انقلاب که از پنج سال پیش عملکرد کنونی را انذار داده بودند؛ اگر بخواهند با عقل صرفا مادی و فرصت طلب به مسئله نگاه کنند، حداقل نباید جایگاه اجتماعی خود را به خطر بیندازند و از چنین دولتی حمایت نمایند. اما ایشان با در نظر گرفتن مصالح ملی به این اقدام مبادرت می‌ورزند و علیرغم اینکه همچنان ایرادات دولت و مسئولین را گوشزد می‌نمایند، از مشکلات و دغدغه‌های مردم سخن به میان می‌آورند و از اصول و ارزشهای ملی و دینی دفاع می‌نمایند؛ راهبرد «حمایت از کار کردنِ دولت» را بجای راهبرد «حمایت محض از دولت» بر می‌گزینند.

در مقابل روشهای عوام فریبانه‌ی کسب اعتبار مردمی، نگاه راهبردی رهبر انقلاب نیز وجود دارد که ضمن اینکه ملاحظه مردم را بعنوان یک اصل در رابطه‌ی امام وامت می‌نمایند؛ ولی در عین حال تصمیماتی اخذ می‌نمایند که گاهی از سوی دشمن با هجمه ضدیت با مردم برچسب زده می‌شود. مسئله‌ای که اگر درست تبیین نشود، می‌تواند باعث ایجاد شبهه در ذهن بخش‌هایی از جامعه گردد.

اینجاست که می‌توان به عنوان اصلی این نوشتار رسید و اینکه تفاوت جدی میان «حمایت از یک ارگان برای خدمت» و «حمایت برای خیانت و فریب جامعه» وجود دارد. حمایت برای خیانت، دنبال مصالح ملی و دینی نبوده بلکه دنبال مصالح جناحی و حزبی است. این نوع نگاه به هیچ وجه مصلحت نگرانه هم نمی‌باشد. رویکردی که برخی از نمایندگان خانه ملت داشته و به ازای دریافت بودجه‌ها، اعتبارات و امتیازات محلی و استانی(و استمرار رای آوری در دوره‌های بعدی) غیر همسو با مصالح ملی، چشم بر روی خیانت‌ها و یا اشتباهات برخی مسئولین می‌بندند؛ در این راستا است. اما در مقابل نگاه راهبردی رهبر انقلاب وجود دارد که بجای عوام فریبی برای کسب جایگاه ظاهری در بین مردم، ضمن اینکه ملاحظه مردم را بعنوان یک اصل در رابطه‌ی امام وامت می‌نمایند؛ ولی در عین حال تصمیماتی اخذ می‌نمایند که گاهی از سوی دشمن با هجمه ضدیت با مردم برچسب زده می‌شود. مسئله‌ای که اگر درست تبیین نشود، می‌تواند باعث ایجاد شبهه در ذهن بخش‌هایی از جامعه که عنادی هم با نظام اسلامی ندارند، گردد.

[۱] – بعنوان مثال مراجعه شود به اینفوگرافی که در این زمینه پایگاه اطلاع رسانی اندیشکده برهان منتشر نموده است به نشانی: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=11014
[۲] – بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ۷/۶/۱۳۹۷
[۳] – رهبر انقلاب در بخشی از بیانات فرمودند: «جلسه دیروز مجلس نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود و خداوند به آقای رئیس جمهور و قوه مقننه خیر بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند».
[۴] -رهبر انقلاب اسلامی در بیانات مکرری فرموده‌اند که از دولتها حمایت می‌کنند و برای این مسئله استدلال های عقلانی، قانونی و حتی تاریخی از سوی خود ایشان و سایر تحلیل گران ذکر شده است. اما دشمنان انقلاب همیشه سعی می‌کنند این مسئله را به نوعی قدرت طلبی، زد و بند در قدرت و …. تعبیر نمایند.
[۵] -رهبر انقلاب اسلامی در بیانات مکرری فرموده‌اند که از دولتها حمایت می‌کنند و برای این مسئله استدلال های عقلانی، قانونی و حتی تاریخی از سوی خود ایشان و سایر تحلیل گران ذکر شده است. اما دشمنان انقلاب همیشه سعی می‌کنند این مسئله را به نوعی قدرت طلبی، زد و بند در قدرت و …. تعبیر نمایند.
– پایگاه تحلیلی خبری فرارو، ۸/۵/۱۳۹۷
[۶] – دونالد ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا، ضمن مسخره خواندن توافق برجام که توسط وی یکطرفه لغو شده است، برای مذاکره با مسئولین ایرانی اعلام آمادگی کرد.
– اشاره‌ای که در دیدار اخیر با هیات دولت بمناسبت هفته دولت صورت گرفت و بعنوان مثالی از گرانی بی دلیل کالاها بخاطر احتکار یا عدم تدبیر مواد اولیه مطرح شد.
[۷] [۸] -رهبر انقلاب خود نیز واقف هستند که طرح و حل مسئله‌ای همچون پوشک و محصولات سلولوزی، پایین‌تر شان مدیریتی ایشان هست. چه آنکه این مسئله با تدبیر یک معاون وزیر در یک دولت مدبر و قوی قابل حل شدن بود و اصولا اختیار مسائل اجرایی از این دست در اختیار رهبری نیست. اما ایشان با اشراف به تبعات رسانه‌ای این مسئله، با طرح آن به مردم این نوید را می‌دهند که حتی حاضرند برای همدردی با مردم بجای اینکه مقصریابی نمایند و یا نتیجه انتخاب ایشان را به خودشان گوشزد کنند، با آنها همدردی کرده، راهکارهای عملیاتی نیز به مسئولین گوشزد نمایند.
گروه سیاسی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

 

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.