انتخاب ظریف...!

 #رسوایی_آشنا
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 126

        قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 125

       قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 124

      قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

براندازی یا انتخابات ؟ اولویت تاجزاده ها کدام است ؟

 بازخوانی یک رخداد مشکوک زیرِ پوستِ جریانی که هم از توبره می خورد و هم از آخور .../ غربگرایان ضمنِ تلاش در جهتِ ماندن در قدرت و در عینِ حال بی اعتبار کردنِ سیستم(از طریق نا کارآمدی) ژست براندازی گرفته اند ...
ادامه مطلب

بررسی دقیق و مختصر متن برجام و مرور بندهای خسارت باری که طرف امریکایی گنجانده،شده

 بررسی دقیق و مختصر متن برجام و مرور بندهای خسارت باری که طرف امریکایی گنجانده، بصورت مستند
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 123

     قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

توافق برای رفع مشکلات کشور یا برای تکرار دولت روحانی ؟

 آیا توافق وین قرار است به تکرار روحانی تا 1408 منجر شود ؟
ادامه مطلب