هر روز با قرآن - صفحه133

    قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

واکنش صریح رهبری به فایل صوتی جواد ظریف

 واکنش صریح رهبری به فایل صوتی جواد ظریف / ظریف در پاسخی رو به جلو ، اظهارات منتشره را "نظر شخصی" خواند / به نظرِ شما چرا "ظریف"ی که بعد از هر اتفاق کوچک فورا استعفا میداد ، این چنین قاطع پایِ این ماجرا ایستاده ؟ 
ادامه مطلب

محورهای بیانات رهبری در ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام

 محورهای بیانات رهبری در ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه132

   قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه131

  قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

همه دروغهای یک فایل صوتی

 سه میلیارد تومان برای تهیه این فایل هزینه شده بود / در ساختمان 52 دقیقا چه می گذرد ؟ / یکی از اعضای شرکت کننده در تهیه این فایل درخواست پناهندگی داده بوده است / پسر کروبی از روزهای قبل فایل را داشته است
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه130

 قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 129

           قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 128

          قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 127

         قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب