هر روز با قرآن - صفحه 90

           قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

انتشار به مناسبت ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت

 رهبر معظم انقلاب: اگر علما و انگیزه‌ی دینی نبود، نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق نمی‌افتاد.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 89

          قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 88

       قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 87

      قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

رازِ جملهٔ معروف مرحوم رفسنجانی، «دنیای آینده دنیای گفت‌وگو است، نه موشک»، درحال عیان‌شدن

 مصاحبهٔ مشاور حسن روحانی و تأکید بر مذاکرهٔ موشکی؛ مذاکره بر سر موشک‌ها عجیب است، اظهارنظرهای دولتِ حسن روحانی و مشاور «آشنا»ی وی از همه عجیب‌تر! آیا دولتِ روحانی در برابر گشایشِ اقتصادیِ قبل از انتخابات، دولت بعد را به خلع‌سلاح موشکی ملزم خواهد کرد؟ 
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 86

     قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 85

    قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 84

   قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 83

  قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 82

  قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب