هر روز با قرآن - صفحه 101

         قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

«آری» به جمهوری اسلامی میراث خوبان عالم

 میراث خوبان عالم را نمی توان وسط میدان رها کرد، نباید گذاشت به دست نااهلان بیفتد.قطعا هر مسول که دلسوز نباشد، نااهل است، برخورد با نفوذی ها که جای خود را دارد. 
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 100

        قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 99

       قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 98

      قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 97

    قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

  نمایندگی جامعةالمصطفی در استان گلستان همایش بین‌المللی «نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی» را در موضوعات همایش علوم قرآنی، حدیثی، کلامی، فلسفی، تاریخی، فقهی و... برگزار می کند.
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 96

   قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

چالش اصلی ایران کدام خواهد بود؟ اسلام افراطی یا اسلام تفریطی؟

 خاتمی با کدام هدف در پیام نوروزی بر روی اسلام رحمانی تمرکز کرده بود؟ اسلام رحمانی خطر بزرگی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال های قبل درخصوص آن هشدار داده بود. 
ادامه مطلب

هر روز با قرآن - صفحه 95

   قرآن کریم می فرماید: فَاقرَوا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ پس در هر حال آنچه میسّر و آسان باشد به قرائت قرآن پردازید.  
ادامه مطلب

بررسی جریان نفوذ منافقین در انقلاب

 شبکه نفوذی که از روز اول انقلاب وارد ساختار نظام شده چگونه شبکه سازی میکرد؟
ادامه مطلب