نگاه به عملکرد و زندگی خواص از زاویه ای دیگر

 خوئینی‌ها[ در دهه ۶۰ ] نه‌تنها از شعار مبارزه با آمریکا کوتاه نیامد، بلکه تعریفی شفاف از پایگاه‌های آمریکا در کشور به دست داد که ملاک و معیار خوبی برای سنجش عملکردها است او معتقد بود اگر بخواهیم از پایگاه‌های آمریکا تصویری شفاف ترسیم کنیم، باید بگوییم هر حرکت، عنصر، جمعیت و یا گروهی که به اقداماتی در داخل کشور دست بزند و موجب ضعف جامعه در مبارزه با آمریکا شود، پایگاه دشمن بشمار می‌آید.
خوئینی‌ها در گفتگو با کیهان، ۱۳۶۶/۰۹/۰۱.
سراب سیاست، ص ۱۳۰.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.