نگاه به عملکرد و زندگی خواص از زاویه ای دیگر

امام بارها و بارها کوشیدند تا آیت‌الله منتظری را از عواقب خطرناک نفوذ برخی چهره‌های به‌ظاهر موجه در دفتر وی آگاه کنند؛ اما لجاجت و اصرار بر خطا عاقبت، کار دست او داد. در یکی از این انذارها، امام، حاج احمدآقا را همراه با خوئینی‌ها که دست پرورده وی[ منتظری ] بود، نزد او فرستادند تا شاید سخن شاگردش در وی تأثیر کند؛ اما او نیز تأثیر نفس نداشت. خوئینی‌ها در بد مخمصه ای گرفتار آمده بود. او مجذوب آیت‌الله منتظری بود؛ زیرا آیت‌الله اجتهاد وی را تایید کرده بود و همو در مقاطع مختلف، جانب او و همفکرانش را در طیف چپ گرفته بود.
شهروند امروز، ۱۳۸۶/۰۸/۱۳.
سراب سیاست، ص ۱۴۸ و ۱۴۹. 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.