نهضت آزادی و سازمان مجاهدین

 بازرگان درباره سازمان این گونه می آورد:
مجاهدین خلق؛ شما #فرزندان_نهضت_آزادی هستید. در سال ۱۳۴۴ که در زندان بودیم به دنیا آمدید و راه خود را در پیش گرفتند؛ بدون آن که از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشید. مبانی فکری و تعلیمات اولیه شما را کتاب‌ها و بحث و تحلیل‌ها و تجربیاتی که از نهضت گرفتید تشکیل می‌داد. "( روزنامه میزان، ۱۳۶۰/۲/۱۲ سرمقاله به قلم مهدی بازرگان).
 از قرائن و صحبت های سران مجاهدین خلق و نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان برمی آید و همگان نیز اتفاق دارند که بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین از اعضای آزادی بودند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.