تذکر مهم رهبری

تذکر مهم رهبری

 برادران و خواهران عزیز؛ هرچه انتخاب کرده‌اید برای خودتان انتخاب کرده‌اید. انتخاب خوب شما به خودتان برمیگردد.
اگر هم انتخاب بدی از آب دراید، بدیش به شما برمیگردد؛ بشناسید وانتخاب کنید.
به وفاداریشان به انقلاب و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع شوید،..

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.