نسل جوان چگونه فلج می شود؟

نسل جوان چگونه فلج می شود؟

 یکی از مهمترین توطئه ها و برنامه ریزی ها ی دشمن،برای فلج کردن جوانان از طریق راه هایی مثل:
١.معتاد کردن
٢.سرگرم کردن به شهوات
٣.سرگرم کردن به بازی های کامپیوتری
۴.نا امید کردن
می باشد.

@game_dovvom

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.