غیرت شیخ شهید

غیرت شیخ شهید

 امتناع قهرمانانه شیخ از پناهندگی به سفارت خانه های اروپایی(و به قول خود وی: بیرق کفر) که قاتلینش آن را چراغ سبزی برای اعدام وی شمردند مورد اعتراف دوست و دشمن قرار دارد. به گفته ی تندرکیا:《غیرت اسلامی شیخ نوری، به او رخصت امداد از کفر را نمی داده. امری ختمی است که هنگام بروز خطر، به کرات از جانب بیگانگان به او پیشنهاد حمایت شده ولی او نپذیرفته است.》

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.