سردار مظلوم فتنه ۷۸ کوی دانشگاه

سردار مظلوم فتنه ۷۸ کوی دانشگاه

 

بخشی از سخنان #سردار_فرهاد_نظری در دادگاه

 خداوند متعال را شاكرم كه ما را مورد رحمت خويش قرار داد و خلعت زيباي سربازي ولايت را زينت بخش قامتان گردانيد. سيد عاليقدر، جناب آقاي طباطبايي رياست محترم دادگاه،به كدام روزنه ي اميد چشم انداز روشن فردا دلخوشي امروز ما باشد؟
به سخره مي گيرند غرور يك سردار را كه همچون سردار فاتح سخن ميگويد...

رسول گرامي اسلامي(ص) فرمودند: شايسته مومن نيست كه خويشتن را خوار كند. دور باد خواري و ذلت از پاسداري كه مرگ را به مبارزه مي طلبد.حال از مبارزه با زندگي مي ترسانندش.اگر با گردني كج و سر افكنده در اين دادگاه حاضر ميشدم مطلوب بود؟سربازان و سرداراني اين چنين به چه درد اين مردم و نظام مي خورند؟

 بايد بر اين اتهامات خنديد يا گريست؟؟اين كدامين آبادي است كه سنگها را بسته اند و درندگان را رها كرده اند؟ مي گويم اين اغتشاشگران همانهايي هستند كه مسجد و كتاب خدا را آتش زدند و چادر از سر زن محجبه كشيده اند،مي گويم چرا به دانشجو مي زني؟؟ غرور و شخصيت امثال ما سربازان را نشكنيد و شكسته نخواهيد كه اين غرور روزي به كارتان آيد. چگونه دم فرو بندم و بغض در گلو نگه دارم؟يقينا در اين دادگاه عدل الهي حسرت آهي را بر دل دشمنان ملت خواهم گذاشت تا شما سر به افتخار بالا گيريد.

 هنوز هم مي گويم من براي برائت نيامده ام و بر طناب دار اين سرزمين بوسه مي زنم،اگر باور كنم كه خطا كرده ام و خطا گفته ام.
خدا مي داند سري را كه دردسر و يا سردرد آورده باشد بر دار مكافات شايسته تر مي بينم تا بر گردن مفادات. بدانيد كه اگر نظري،جز خدمت داشتم خداوند تاثير كلام را از من بر مي داشت.

من از بيگانگان هرگز ننالم
به سخره گرفتن حرف هاي يك متهم ان هم انجا كه مي گويد نوجواني ام و جواني ام را براي آسايش شما و آسوده درس خواندن آنان در جبهه سپري نمودم،چه امتيازي براي شما دارد؟دستها و سينه اي كه گلوله‌ي دشمن را فشرده و با خون خود سرد كرده است كه بر سر دوست فرود نمي آيد.

 رسول خدا (ص) فرمود: حرمت آبروي مومنين از حرمت كعبه بالاتر است.چگونه به تير تهمت بي‌محابا آماج بي تقوايي و بي تعهدي گرديدم؟

پی‌نوشت: تصویری از جلسه‌ي بركناري فرماندهي انتظامی تهران به دستور رئيس جمهور وقت، ۴۷ روز پس از وقوع فتنه ١٧ و ١٨ تير

 

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.