مشکلات سال‌های اخیر کشور ناشی از عدم انتخاب «اصلح» بوده است.

علامه مصباح یزدی:
مشکلات سال‌های اخیر کشور ناشی از عدم انتخاب «اصلح» بوده است.


سهم‌خواهی یعنی دنیاطلبی، یعنی اگر من می‌دانم فردی از یک گروه دیگر اصلح است، به او ر‌أی ندهم بلکه به هم‌گروهی خود رأی بدهم. اما چرا او را انتخاب نکنم؟! فردا که خودم بخواهم رأی بدهم اگر به او رأی ندهم چه حجتی پیش خدا دارم؟!

@i_love_you_God

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.