انقلاب فیلیپین،از آغاز تا انحراف

انقلاب فیلیپین،از آغاز تا انحراف

 امام_خامنه‌_ای در ابتدای بیانیه_گام_دوممی‌فرمایند که از میان همه‌ی ملّت‌های زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب همّت می‌گمارد؛ و در میان ملّت‌هایی که به‌پاخاسته و انقلاب کرده‌اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به‌جز تغییر حکومت‌ها، آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند.
همان‌گونه که تا به حال چندین انقلاب بزرگ تاریخرا بررسی کردیم، این قاعده صادق بوده است و در طول زمان‌های گذشته به ندرت انقلابی، وفادار به آرمان‌ها به چشم می‌خورد.
یکی دیگر از این نمونه‌های شکست خورده انقلاب مردم فیلیپین در اوت 1896 است که در مصاف با استعمارگران اسپانیایی رخ داد. رهبری این انقلاب بر عهده آندرس بونیفاسیو بود که جنبش مخفی و ضد استعماری کاتیپونان را جهت خارج کردن فیلیپیناز زیر یوق اسپانیایی‌ها راه اندازی کرده بود.
تحرکات این جنبش ابتدا رسانه‌ای و سپس به فاز نظامی رسید که منجر به شکست نظامی شد ولی جنبش ضد استعماری به حیات خودش ادامه داد تا آن‌که در رهبر آن در 1897 کشته شد. جانشین وی اگوینلدو پیمانی صلح‌گونه با اسپانیایی‌ها به امضا رساند و خود را از متن مبارزات خارج کرد و در هنگ‌کنگ مستقر شد.
وی یک سال بعد سعی کرد با آمریکایی‌ها هم پیمان شود تا بتواند بر علیه اسپانیا حرکتی انجام دهد ولی موفق نشد و آمریکایی‌ها بر فیلیپین تا پایانجنگ_جهانی_دوم در سال 1946 تسلط غیر مستقیم پیدا کردند.

 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.