افطار انگلیسی نوش جان

افطار انگلیسی نوش جان

 در افطاری امسال سفارت انگلیس در تهران، برخی از مقامات عالی‌رتبه کشور، بر سرسفره روباه‌پیر نشستند و افطار انگلیسی تناول کردند. از معاون وزیر، تا مدیرکل و برخی دیگر از دولتی‌ها، دیپلمات‌هاو... به روزه‌ای که افطارش تو سفارت‌انگلیس باشه باید گفت “روزه کله‌روباهی” 

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.