آزادی انتخاب یا بردگی جنسی؟

آزادی انتخاب یا بردگی جنسی؟

 منطق عقب مانده های فرهنگی چیزی جز سوء استفاده و بردگی جنسی است؟

آنها آزادی زن را نمی خواهند ، بلکه آزادی رسیدن به زن را میخواهند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.