برای منافع کشور باید در خارج از ایران قربانی‌بدهیم !

برای منافع کشور باید در خارج از ایران قربانی‌بدهیم !

 

توجیه جالب توجه شاه برای اعزام نیرو و تجهیزات ارتش به ویتنام،عمان، سوریه .

محمدرضاشاه :منافع کشور ایجاب میکند که ارتش در خارج از مرزها قربانی‌بدهد تا منافع ملی وسیاسی حفظ شود !

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.