به زودی آنها غرب را تحریم خواهند کرد. /وحشت از قدرت گرفتن شرق / ورق قدرت بر میگردد

 اندیشکده  امنیت جدید آمریکا میگوید : ما در حال ورود به عصری جدید هستیم . در عصر جدید ، کشورهای شرقی ما را تحریم خواهند کرد و سازمان ملل توان مقابله با آنها را نخواهد داشت . رگه هایی از این تحریم ها را می توان در تنبیه استرالیا توسط چین که اخیرا اتفاق افتاده دید . آنچه ما علیه شرق انجام داده ایم به زودی بر سر غرب خواهد آمد و تنها راه مقابله این است : باید ناتوی اقتصادی را هرچه سریعتر تشکیل دهیم.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.