جُمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی ما جاوید است

دشمن ز حیات خویشتن نومید است

آن روز که عالم ز ستمگر خالی است

ما را و همه ستمکشان را عید است

(شعر از امام خمینی ره)

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.