مؤسسه در راه حق

 بعد که برگشتیم [جلسه خدمت حضرت امام ره] گفتیم امام در این گرفتاری‌ها و ترورهای وحشتناک آن زمان یادشان می‌رود که در این جلسه چه وعده ای دادند. وسط سال تحصیلی و شاید ماه‌های بهمن و اسفند بود. گفتیم فعلاً برنامه‌ریزی می‌کنیم تا وقتی که فرصت مناسبی پیش بیاید. ۲ یا ۳ روز بعد از آن ملاقات بود که امام، آقای حاج شیخ حسن صانعی را به منزل ما فرستادند. ایشان آمد و پرسید: «حضرت امام فرمودند که شما برای توسعه این جا اقدام کردید؟» گفتم: «نه الان وسط سال است و معمولاً برای کلاس جدید باید از اول سال تحصیلی شروع کنیم، الان باید مقدماتش و برنامه‌اش را فراهم کنیم.» گفتند: «ایشان نظرشان این است که شما از همین الان شروع کنید.» گفتم: «آخر ما فعلاً نه برنامه‌ریزی کرده‌ایم، نه بودجه‌ای داریم.» ایشان گفتند: «شما از همان وقت که شروع کردید، از همان ماه پرداخت خواهیم کرد. هر وقت شروع کردید برنامه‌تان را بگویید، بودجه‌اش را بفرستیم.»
ذو شهادتین امام، ص ۲۲۸و۲۲۹.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.