انقلاب پر شکوه ملت ایران بزرگ ترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است

 من به شما عرض کنم، این نخستین انقلاب بزرگ تاریخ انقلابهای دنیا در طول قرنهای اخیر است که توانسته خط مستقیم و جهت گیری خود را در یک چنین مدت طولانی حفظ کند؛ این سابقه ندارد.
ادامه مطلب

اولا هدف انقلاب فقط تغییر حکومت نبود بلکه انقلاب شروعی است برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی

 اولا هدف انقلاب فقط تغییر حکومت نبود بلکه انقلاب شروعی است برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ثانیا ما باید آرمانها را درست بشناسیم که بتوانیم بسمت آنها حرکت کرده و از راه پیموده شده درست حراست کنیم
ادامه مطلب