اجلاس خبرگان برای رهبری حضرت آیةالله خامنه ای

سوال

لطفا چگونگی اجلاس خبرگان که مقام معظم رهبری به عنوان رهبر در آن اجلاس انتخاب شدند را بیان بفرمایید؟

جواب

آیت الله محمد امامی کاشانی:

در آن لحظات پرهیجان و پروحشت اعلام شد، مجلس خبرگان تشکیل جلسه می دهد و همه ما شرکت کردیم. بحث این شد که چه کسی را باید به عنوان رهبر تعیین کرد؟ ابتدا بعضی از دوستان پیشنهاد شورای رهبری را دادند، بعضی در خصوص این پیشنهاد صحبت کردند و برخی هم در مقام رد این پیشنهاد سخنرانی کردند و معتقد بودند این پیشنهاد، گاهی تصمیم گیری ها را با مشکل مواجه می کند و لذا باید یک نفر انتخاب شود. به همین جهت این موضوع را به شورای عالی قضایی تشبیه می کردند که مشکلاتی را پیش می آورد، لذا در بازنگری قانون اساسی، «شورای عالی قضایی» به «رییس قوه» تبدیل شد. بنابراین ممکن است در بعضی جاها با مشکل مواجه بشویم، در نتیجه رأی گیری شد و خبرگان رأی به رهبری فردی دادند. در مرحله بعد، دوستان راجع به شخص مقام معظم رهبری بحث و پیشنهادهای بسیاری کردند و نکته ای که امام قدس سره راجع به ایشان فرموده بود مطرح شد سخن امام این بود «ایشان برای رهبری مناسب هستند» سپس برخی افراد راجع به بعد فقهی ایشان صحبت کردند. بنده هم بحثی راجع به تدریس ایشان در مشهد داشتم. البته آقا که خودشان در جلسه حضور داشتند، مخالفت می کردند ولی در عین حال مجلس خبرگان به ایشان برای رهبری رأی دادند.

سوال

آیا انتخاب مقام معظم رهبری مبتنی بر تأیید امام صورت گرفت یا اینکه اعضای مجلس خبرگان شرایط را در مقام معظم رهبری احراز کرده و ایشان را به عنوان رهبر انتخاب کردند؟

جواب

آیت الله محمد امامی کاشانی:

من معتقد هستم که اگر فرمایش امام قدس سره هم نبود، ایشان تأیید می شد. برای اینکه اگر چه خبرگان چند نفر را از نظر علمی واجد شرایط می دانستند، اما از لحاظ تدبیر و درک مواقع حساس کشور فرموده امام قدس سره درباره مقام معظم رهبری تعیین کننده نبود بلکه تأییدکننده بود؛ یعنی خبرگان شرایط را بیش از همه در ایشان متبلور دیدند و تصمیم گیری های بجا و آشنا بودن به تمام مسائل جاری کشور ایشان را منحصر به فرد می دانستند.

سوال

آیا بحثی درباره اوصاف رهبری شد؟

جواب

آیت الله محمد امامی کاشانی:

بله، بسیار هم بحث شد.

سوال

اگر چه اعضای مجلس خبرگان در احراز شرایط مقام معظم رهبری، آگاهانه و با مبادله آراء و افکار عمل کردند، ولی بعضی ادعا می کنند علت انتخاب ایشان توصیه امام و براساس مصالح بوده است.

جواب

آیت الله محمد امامی کاشانی:

خیر، هر کس مشروح مذاکرات خبرگان را مطالعه کند، خلاف این مطلب بر او ثابت خواهد شد. فرموده امام قدس سره تعیین کننده نبود، بلکه تأیید کننده بود. نظر خبرگان تعیین کننده بود و خبرگان شرایط را بیش از همه در ایشان متبلور دیدند.

سوال

عکس العمل مقام معظم رهبری بعد از این انتخاب چگونه بود؟

جواب

آیت الله محمد امامی کاشانی:

البته ایشان به خودشان رأی ندادند و اظهار نگرانی می کردند. حتی آن شبی که ما در منزل حضرت امام بودیم و ایشان در حال احتضار بود و یک ساعت بعد هم رحلت کردند، ایشان تشریف داشتند و حضرات آقایان مشکینی و هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و دیگر دوستان هم بودند که اجمالاً بحث شد که باید رهبر چند نفر باشند، ولی این بحث خیلی جدی نبود، اما چون مسأله خیلی حساس بود، مطرح شد، ولی ایشان رغبتی نشان ندادند.

 

منبع : مجله حکومت اسلامی » تابستان 1385 - شماره 40

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.