منجی در ادیان و ملل

آیا ایمان به ظهور منجی نزد ادیان و ملل دیگر نیز وجود دارد؟

 

 

پاسخ

 

 

ایمان به ظهور منجی بشریت از وضع موجود و اقامه عدل و داد، فطری بشر است و لذا این عقیده در هر ملت و دینی وجود دارد.

محمّد امین زین الدین می گوید: «شکی نیست که اعتقاد به اصلاح جامعه از وضعیّت موجود، از ابتدای تاریخ بشر در ذهن مردم وجود داشته است و از عقاید اختصاصی دین اسلام نیست، زیرا در بین ادیان آسمانی قبل از ظهور اسلام مشاهده می کنیم که همگی خبر از وقوع این حقیقت داده اند و حتی صفات مصلح و راه کارهای اصلاحی او را نیز بیان کرده اند، گرچه نام او را مهدی و دعوت اصلاحی او را به نام مهدویت نگذاشته اند... این عقیده و فکر حتی به ادیان دیگر از قبیل زردشتی و برهمنی و... نیز سرایت کرده است...».(الامامه و قیام القیامه، ص 270و271 ؛ العقیده و الشریعه فی الاسلام، ص 192. فی حدیث المهدی و المهدیّه، ص 11.)

در بین ادیان آسمانی و آیین های شبه دینی و ملت ها، می توان از اینها نام برد:

1 - یهود به بازگشت عزیر یا منحاس بن عازر بن هارون اعتقاد دارد .

2 - مسیحیت با ایمان به بازگشت عیسی علیه السلام.

3 - زردشت با ایمان به بازگشت بهرام شاه.

4 - هندوها با ایمان به بازگشت فیشنوا.

5 - مجوس با ایمان به بازگشت أوشیدر.

6 - بودایی ها در انتظار ظهور بودا.

 

https://hawzah.net/fa/Question/View/65489

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.