حکم آرایش ملایم زن در بیرون منزل

خبرگزاری «حوزه»، متن سؤالات و پاسخ این مرجع تقلید را منتشر می کند.

* ارتباط با افراد سست ایمان

پرسش: ارتباط با افرادی که سست ایمان هستند و واجبات دینی مثل نماز و حجاب و... را رعایت نمی کنند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر عرفاً تأیید معصیت آنها یا ترس از تضعیف عقیده نباشد، مانعی ندارد. البته در صورت وجود شرایط، نهی از منکر واجب است.

* تدلیس در ازدواج

پرسش: با خانمی ازدواج کردم که می دانستم مدتی با شخص دیگری نامزد بوده است. اکنون مطلع شدم که چند سال با هم زندگی زناشویی داشته و سپس از هم جدا شده اند و خانواده وی مرا فریب داده اند. حکم ازدواج و پرداخت نفقه و مهریه این ازدواج چیست؟

پاسخ: در فرض سؤال که زوجه مدلّس بوده، مستحق چیزی نیست مگر اینکه پس از اطلاع از موضوع، ابتداءً ادامه زندگی با وی را پذیرفته باشید یا با وی رابطه جنسی داشته باشید که در فرض اول مستحق تمام مهر المسمی و در فرض دوم مستحق مهر المثل چنین زنی در مدت محرمیت و استمتاع است. نسبت به أجرة المثل استمتاعات قبل از فهمیدن موضوع هم احتیاط شود.

* مصرف پول حق لباس در امور دیگر

پرسش: آیا پولی که ادارات برای حق لباس می دهند را می توان در امور دیگر استفاده کرد؟ چون خرید لباس کار مثلا هر شش ماه یا هر سال ضروری نیست.

پاسخ: اگر شرط شده که در خرید لباس صرف شود، صرف آن در غیر لباس، جایز نیست.

* آرایش ملایم زن در بیرون منزل

پرسش: آیا برای زن جایز است که با آرايش ملایم و جزئی در محیط کار حاضر شود یا بیرون از منزل برود، در حالی که حجاب را کاملا رعایت می کند؟

پاسخ: در صورتی که موجب تحریک شهوت دیگران شود یا مفسده دیگر داشته باشد، حرام است.

* اجازه ندادن شوهر برای رفتن زن به منزل پدر

پرسش: آیا شوهر به خاطر لجاجت و عناد با خانواده همسرش، می تواند مانع رفتن او به خانه والدینش شود؟

پاسخ: اگر ارتباط با والدین، متوقف بر خروج از منزل نباشد، اطاعت از شوهر در این زمینه واجب است مگر در فرض اضطرار و استیصال یا تزاحم با مصلحت أهم یا مساوی.

* استفاده از ملک مشاع در صورت اذیت دیگران

پرسش: اگر استفاده غیر ضروری از حیاط مشاعی باعث اشراف بر حریم خصوصی یکی از واحدها و امکان مشاهده نوامیس و سلب آرامش آنان گردد، چنین استفاده ای جایز است؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر استفاده یکی از طرفین از حق خود بدون صدق ضرر عرفی ممکن است، وی حق استفاده ندارد در غیر این صورت، باب تزاحم است و باید أقل الضررین لحاظ گردد.

* یائسگی در زنان به استناد آزمایشات پزشکی

پرسش: با توجه به اینکه سن یائسگی زنان اتمام 50 سال قمری است، آیا زن می تواند در سن پایین تر با استناد به آزمایشات پزشکی خود را یائسه بداند؟

پاسخ: خیر.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.