آیا مصدوم نمودن حریف در ورزش دیه دارد؟

خبرگزاری «حوزه» متن سؤالات و پاسخ های این مرجع تقلید را منتشر می کند.

* * احکام وقف

* اعلام اموال گم شده از بلندگوی مسجد

پرسش: این که از بلندگوی مسجد اموال گم شده را اعلام می کنند آیا اشکال دارد یا نه؟

پاسخ: اگر وقف کلی نباشد و فقط مخصوص مسجد باشد، نمی توانند برای کارهای شخصی خود که جزء شئون مسجد نیست، استفاده کنند.

همچنین اگر صدا خارج از مسجد پخش می ‌شود و موجب ایذاء می ‌گردد باید اجتناب شود و تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف است.

* * احکام حدود و دیات

* مصدوم نمودن حریف در ورزش

پرسش: در ورزش های رزمی گاهی ورزشکاران به یکدیگر ضرباتی می زنند که باعث شکسته شدن مثلاً انگشت، گوش یا بینی می گردد. آیا جایز است؟ در صورت رضایت و عدم رضایت چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر خوف خطر جانی و یا ضرر معتنی به در میان نباشد، با توافق طرفین مانع ندارد و اگر رضایت به مسابقه به معنای اعلام گذشت از دیه ـ در صورت تحقق موجب آن ـ‌ باشد، ضامن دیه نیست و گرنه ضامن است.

* گرفتن پول برای پس گرفتن شکایت

پرسش: آیا گرفتن پول در ازاء رفع ید از شکایت از کسی که محکوم به زندان شده جایز است؟

پاسخ: اگر شکایت او بر حق نبوده جایز نیست.

* آسیب بدنی به خاطر نجات جان

پرسش: در برخی ازحوادث غیرمترقبه مثل زلزله و تصادف که اشخاص زیرآوار قرار می گیرند، ما مجبوریم برای نجات آنها، با دست یا ابزار، آنها را بیرون بکشیم ولی در بین عملیات به بدن آنها آسیب وارد می شود. حال سؤال این است که آیا باید دیه آنها را بدهیم (البته در این موارد در حدّ معمول، دقت را انجام داده ایم)؟

پاسخ: در فرض سؤال که نجات جان مستلزم آن بوده و کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

* * احکام غصب

* استفاده از چاه های غیر مجاز

پرسش: آیا تصرف و استفاده از آب چاه های غیر مجاز (توسط صاحب آن یا توسط مهمان یا رهگذر یا... و برای خوردن یا وضو یا شنا یا...) فقط تکلیفاً حرام است یا وضعاً هم اشکال دارد یعنی ضمان مالی می آورد؟

پاسخ: در مواردی که آب چاه‌ ها سطحی محسوب نمی ‌شود و ملک دولت اسلامی است، تخلف از مقررات نظام جایز نیست و موجب ضمان است.

* * قوانین و مقررات دولتی

* استفاده از شبکه ‌های اجتماعی

پرسش: حکم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را بیان فرمایید.

پاسخ: به طور کلی اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن مستلزم مفسده (مانند: ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل، ضرر به اسلام و مسلمین) بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد یا بر خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف می باشد.

* * احکام موسیقی و غنا

* آواز زن برای شوهر

پرسش: آواز زن برای شوهر خود چه حکمی دارد؟

پاسخ: آواز خواندن زن برای شوهر اشکال ندارد مگر اینکه غناء یا همراه با موسیقی حرام باشد.

* گوش دادن به تک خوانی زن

پرسش: آیا مرد می تواند به تک خوانی زن گوش دهد؟

پاسخ: گوش دادن به خوانندگی زن که غالباً مشتمل بر مفسده است، جایز نیست.

* * مسائل متفرقه

* سلام به امام رضا(علیه السلام) بعد نماز

پرسش: در سلام به امام رضا(علیه السلام) بعد نماز و بعد مراسمات، این که رو به حرم امام می ‌ایستند جایز است؟

پاسخ: اگر رجاءً انجام دهید، اشکال ندارد.

* دروغ شوخی

پرسش: آیا دروغ گفتن به شوخی گناه دارد؟

پاسخ: اگر خبری خلاف واقع بدهد و مقصودش این باشد که مخاطب آن را جدی بگیرد، حرام است، اما اگر در آنچه که می گوید قصد جدی ندارد و نمی خواهد خلاف واقع مطلبی بگوید مثل این که به شوخی از زبان شخصی یا حیوانی مطلبی را نقل می کند، حرام نیست.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.