وظیفه خواص در معرفی نامزد اصلح به مردم

 همگان به ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت، افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند و مردم را در انتخاب درست یاری دهند. عدم دخالت خطرناک است؛ دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک است.

مطالعه نسخه کامل این شماره خط حزب‌الله:
farsi.khamenei.ir/news-content?id=47940

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.