وابستگی کشورهای اسلامی به فرهنگ اروپا

وابستگی فرهنگی به اروپا و غرب عیب بزرگی است. اما وابستگی در زمینه هایی که گفتید (کشاورزی، صنعتی، پزشکی، فضا، اجتماعی و ....) ربطی به وابستگی فرهنگی ندارد زیرا ممکن است کشوری از نظر مسائل یاد شده به غرب وابسته باشد اما وابستگی فرهنگی نداشته باشد و فرهنگش غنی و مستقل باشد. لطفا تعریف فرهنگ را در این باب دو باره مرور نمائید.

علاوه چه اشکال دارد که کشورهای اسلامی با اروپا تعامل فرهنگی داشته باشند، تعامل غیر از وابستگی است در تعامل فرهنگی، طرفین تاثیر گذارند یعنی اگر اروپا تأثیرات فرهنگی گذاشته است، تاثیراتی را هم پذیرفته است. شما به منظور آشنایی با تأثیر پذیری اروپا از فرهنگ اسلامی در گذشته و حال، می توانید به کتابهای مربوطه مراجعه نمائید [1][1] کتاب کارنامه اسلام نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب و کتاب دانش مسلمین نوشته محمد رضا حکیمی را در این باب بخوانید.

منبع: پایگاه حوزه

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.