آیا میشود زندگی بی بلا باشد!؟ و سوال دوم: حکمت بلاها چیست؟!

پاسخ:

۱. یکی از حکمتهای بلاها بخاطر انواع و اقسام گناهان اعتقادی و یا رفتاری و یا اخلاقی ماست چنانکه أمير المؤمنين عليه السلام فرمودند:

* اگر یکی از شیعیان ما از یکی از دستورات و اوامر و نواهی ما سر باز بزند از دنیا نمیرود الا اینکه به بلایی مبتلا میشود تا کفاره و سبب پاکی آن گناه و یا گناهان بشود، فلذا در مال و یا سلامتی خودش و یا فرزندان دچار اختلال میشود و اگر باز گناهانش زیاد باشد در هنگام مرگ مبتلا به #سکرات_مرگ میشود تا گناهانش پاک شود.

* كتاب التمحيص ص ٣٨

* صاحب سابری میگوید به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم :

من بعضی از اصحابمان را میبنیم که گناهان بسیار بزرگی انجام میدهند.

* پس حضرت فرمودند:

* بر بندگان خدا هرگز خرده مگیر، و به آنها به سبب گناهانشان طعنه مزن چون شیعیان ما گاهی گناهانی انجام میدهند که مستحق جهنم میشوند اما خداوند آنها را دچار بیماری میکند تا پاک شوند و اگر گناه شان بیشتر بود در مال آنها نیز آفت وارد میکند ، و گرنه فرزندان ایشان را دچار بلا میکند، و اگر باز گناه داشتند آنان را مبتلا به همسایه بد میکند ، و اگر باز گناه داشتند با سکرات موت به آنها فشار می آورد تا پاک شود و مستحق بهشت خدا بشود.

* كتاب التمحيص ص ٣٩

۲. و یا ابتلائات برای رشد آدمی و رسیدن به درجات بالاتر است چنانکه رسول الله صلى الله عليه وآله فرمودند:

* هیچ بنده ای نیست که وارد بهشت بشود الا اینکه دچار #بیماری میشود تا کفاره گناهانش باشد.

* اگر پاک نشد خداوند حاکم بد را بر زندگی او مسلط میکند.

* اگر پاک نشد خداوند روزیِ او را تنگ میکند تا کفاره گناهانش باشد.

* اگر پاک نشد عذاب مرگ را بر او مسلط میکند تا کفاره گناهانش باشد و پاک وارد بهشت شود.

* هیچ بنده ای نیست که لیاقت جهنم را داشته باشد الا اینکه دچار بیماری نمیشود و جسمش سالم خواهد بود و این پاداش کارهای نیک او خواهد بود پس در آخرت از من طلبی ندارد.

* اگر باز کار خوبی انجام دهد که مستحق پاداش باشد پس در دنیا هیچ ترسی از حُکّام و مسئولین حکومتی نخواهد داشت.

* باز اگر کار خیری در نامه عملش داشته باشد روزیِ او را زیاد میکنم پس در آخرت از من طلبی نخواهد داشت.

* باز اگر کار خیری در نامه عملش داشته باشد عذاب مرگ را از او بر میدارم و راحت جان میدهد پس در آخرت از من طلبی نخواهد داشت سپس او را وارد جهنم میکنم.

* كتاب التمحيص ص ٣٨

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.