جنگ امنیتی های منحرف با انقلاب تا انتخابات

سعید درخشان نوشت: عناصر منحرف یک نهاد امنیتی، اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد موثر جریان انقلابی را همراه با دروغ و تحریف تحویل مزدوران رسانه ای اجاره خود میدهند . با کمک فضای مجازی رها شده و انبوه کانال زرد و طنز و فان و ضدانقلاب زنجیره ای از این افرار هتک حیثیت میکنند تا آنها را از اثرگذاری در جامعه بیندازند.

* انتخابات ۱۴۰۰ حکم مرگ و زندگی جریان غربگرا را دارد که اینگونه دست به انتحار زده اند و شبکه امنیتی خود را برای تخریب جریان انقلابی آشکارا به میدان فرستاده اند.

* فضای مجازی رها شده آخرین سنگر و سلاح جریان غربگراست که اگر این فضا ساماندهی شود جریان غربگرا خلع سلاح و یک شکست تاریخی را خواهد خورد. بی جهت نیست که رهبری انقلاب از فرصت هر جلسه ای استفاده میکنند و نسبت به وضعیت موجود فضای مجازی هشدار میدهند و عجیب تر آنکه همیشه این هشدارها توسط رسانه ها حتی در جبهه خودی سانسور میشود.

* برای چند ماه آینده جریان غربگرا سخت ترین حملات خود را به انقلاب و انقلابیون تدارک دیده است.

* از جنگ روانی و رسانه ای تا جنگ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی.

* خط مقدم این جنگ علیه انقلاب هم عناصر امنیتی منحرف میباشند که با طراحی های مختلف در حال ایجاد بحران های گوناگون در کشور هستند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.