چرا در جنگ روایتهای هیات پیروز شدیم⁉️

محسن مهدیان

*تاامروز در جنگ روایت های محرم پیروز بودیم. البته تا امروز؛ از اینرو خط توفیق این روزها را باید دقت کرد و مستحکم ادامه داد. 

ضدانقلاب برنامه اش چه بود؟ تلاش کرد با جمع آوری تصاویری از هیات های بی اعتنا به پروتکل، نشان دهد هیات ها منشا توسعه کرونا می شوند. با این روش هیاتی ها را مقابل سلامتی مردم قرار دهند و دین گریزی مردم را مستقر سازند.
اما موفق نشدند. بی بی سی با استیصال آمار کرونا را با خیمه های عزا انتشار داد. یورو نیوز نیز از سر درماندگی آمار کرونا را با تصاویر زنان محجبه و درحال دعا منتشر کرد. دست به تحریف و دروغ هم زدند. از تحریف سخنان امام جمعه درباره توسعه عزاداری ها تا دروغ انتشار فیلم عزاداری سال های قبل.

اما چرا تاامروز در جنگ روایت ها شکست خوردند❓

یکم.
*تدبیر رهبری. رهبرانقلاب با تاکید صریح و روشن بر رعایت پروتکل ها مسیر را روشن کردند. رهبری حتا به شکوه عزاداری ها نیز اشاره نکردند تا موجب تصمیم های سلیقه ای و شخصی نشود. در نهایت خودشان هم مجلس شان را مجازی کردند. انشالله روشن است که این تدبیر چه ثمره ای دارد؟ این اقدام یعنی حتا مناسک و شعائر نیز متوقف به ظواهر کلیشه ای نیست.

دوم.
* همراه با تدبیر رهبری اقدام بخردانه مادحین سرشناس است. از کوچه گردی محمودکریمی تا حسینیه کوچه رسولی و سلحشور و دیگر هیات ها. هشتگ هرکوچه یک حسینیه سبک جدیدی در هیات داری بود. این سبک حتا از هیات خانگی نیز جلوتر بود. چون روابط عاطفی در هیات را انسانی تعریف می کرد و نه قومی و فامیلی.

سوم
*نظم خودساخته و چشم نواز هیات های بزرگ در فضای باز بود. با اینکه به تصمیم ستاد نقد داشتند اما بر دیده گذاشتند. از هیات بنی فاطمه تا مطیعی و طاهری و حدادیان وغیره.

چهارم
*اقدام خلاقانه هیات ها در خدمت رسانی بود که با هشتگ هایی شبیه هر هیات یک خدمت توسعه پیدا کرد. از روضه خواندن برای بیماران تا غذای نذری برای خانواده آنها و کمک به کادر درمان تا آزاد کردن زندانی ها و تا کمک مالی به آسیب دیده های کرونایی و غیره. آنقدر که بی بی سی و من وتو نتوانستند عصبانیت خود را از این اقدام بپوشانند.
این اقدام عینی در کنار تدابیر خبری برای وانمایی و خوانش رسانه ای باعث شد روایت تحریف و دروغ ضدانقلاب برای دوگانه پوچ سلامت و هیات بی ثمر بماند. در این بازنمایی چشم گیر حتا هیات هایی که دچار کم کاری و سهل انگاری شدند نیز نتوانستند مورد اعتنای ضدانقلاب قرار بگیرند.
همین خط را باید مستحکم ادامه داد.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.