فرار اصلاح طلبان از شکست در انتخابات

دکتر حسن بیارجمندی

 رأی دادن و مشارکت در انتخابات بارزترین جلوه دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی افراد در تمامی کشورهای دارای نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری غیرمستقیم است. در واقع مردم با مشارکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان خود نظر خود را در اداره غیرمستقیم امور آن کشور اعلان می نمایند.در این میان مهمترین سوالی که در ارتباط با این موضوع مهم و در وهله اول مطرح می گردد؛علل و عوامـل مـوثر بر مشارکت مردم در انتخابات و در وهله ثانی علل و عوامل افزایش این مشارکت است.

بطور کلی این علل و عوامل در جوامع سیاسی با توجه به تنوع و تکثر آنها قطعا متفاوت و از یک علت و عامل انحصاری تاثیر نمی پذیرند. با بررسی اجمالی تمامی انتخابات های برگزار شده تا کنون در نظام جمهوری اسلامی می توان علل و عواملی همچون؛ تبعیت و اطاعت از امام و رهبری، مسولیت در برابر ایران اسلامی و آینده آن ، سربلندی و سرافرازی کشور و نظام اسلامی در جهان ، مصونیت بخشی به کشور در برابر تهدیدات خارجی، تکلیـف شـرعی و انقلابی، ادای دین به شهدای انقلاب ،دفاع مقدس ،امنیت و مدافعان حرم و خانواده های آنان، استیفای حق خود ، خانواده و اقوام و خویشان خود ، تعهدات سیاسی و اخلاقی به جریان انقلابی مخالفـت بـا جریان یـا کاندیـدایی که به وعده های خود عمل نکرده اند و یا رضـایت و تمایـل بـه تداوم وضع موجود و... می باشد.

در این میان البته علایق فردی و گروهی به کنشگری در عرصه سیاست، مهارتهای فردی و تیمی انتخاباتی بالاخص در ستادهای انتخاباتی نامزدها در همراه کردن قشر خاکستری، احساس تاثیر در تغییر و تحولات پیش روی کشور ، اعتماد به شعارها و وعده های جریان های مشارکت کننده و در بعض موارد اتفاقات خیلی خاص در کشور به طور معناداری بر افزایش مشارکت تاثیرگذار بوده اند.

چند ماهی است که طیف هایی از جریان ائتلاف اصلاح طلبان _ که هم می خواهند برانداز_نظام اسلامی باشند و هم می خواهند درون_نظام اسلامی باشند _ تحت نگاه پوششی و تاکتیکی به مشارکت انتخابات و افزایش آن با یک عملیات روانی سنگین چند وجهی رسانه ای شبکه شده _که یک جبهه عملیاتی کاخ سفیدی را به اذهان متبادر می کند _ بدنبال اهداف ذیل هستند؛

1 اولا پیدا کردن راهی برای  فرار آبرومندانه از شکست سنگین در انتخابات پیش رو چراکه این جریان بخوبی می داند که با توجه به کارنامه ضعیف خود نه تنها قادر به پای صندوق آوردن حامیان خود نیستند؛ بلکه در مسیر سونامی آرای سلبی مردم قرار گرفته اند.

2 ثانیا همین نامزدهای تایید صلاحیت شده آنان بخت بسیار پایین برای پیروزی در انتخابات دارند و احتمال فرار از این وضعیت به هر بهانه ای وجود دارد

3 تخریب نهادهای انقلابی بالاخص شورای نگهبان که جزو برنامه های اصلی براندازانه آنان است؛ تحت پوشش مطالبات انتخاباتی جریانی این طیف تجدیدنظرطلب

4 رابعا ساخت یک انگاره کاذب و انحرافی از کاهش مشارکت احتمالی به دلیل عملکرد این جریان و انتساب صرف آن به بررسی قانونی صلاحیت های نامزدهای آنان که تحت پروژه مهندسی  ثبتنام های پرتعداد رقم می خورد !

این جریان که در کارنامه خود پروژه جابجایی جای جلاد و شهید و...در کارنامه سیاسی خود دارند با این #جابجایی_ادراکی_ناشیانه بدنبال آن هستند که ناکارآمدی و عدم تحقق وعده های اقتصادی و معیشتی آنان که منجر به عدم اعتماد مردم به آنان و نارضایتی از عملکردشان شده است و در انتخابات ۲اسفند خودش را نشان خواهد داد را تحت عملیات یاد شده به رد صلاحیت نامزدهای فاقد شرایط قانونی شان تنزل دهند و ضمن فرار از مسولیت سیاسی خود؛ سرمایه اولیه و فریبکارانه ای را برای انتخابات۱۴۰۰ اندوخته نمایند.

حال آنکه همچنانکه در مقدمه اشاره نمودیم ؛حضور نامزدهای این جریان ورشکسته سیاسی در افزایش مشارکت ؛تنها یک عامل است بالاخص اینکه با توجه به شکل گیری مفرط موج آرای سلبی علیه این جریان و همچنین فقدان انگیزه لازم از سوی حامیان آنان جهت کنشگری های انتخاباتی و جلب آرای انتخاباتی به دلیل عدم استقبال مردم ؛ تایید و یا رد نامزدهای اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب در میزان مشارکت بسیار ناچیز است.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.