آیت الله طاهری گرگانی و آچمز بنی صدر و رجوی /2

مذاکرات برای تخلیه ساختمان کاملا به بن بست رسیده است و جو بسیار سنگینی حاکم است و هر لحظه امکان انتقال این موضوع به خارج از جلسه و تشدید درگیری های خیابانی وجود دارد .

اما با تدبیر و پیشنهاد هوشمندانه و هدفمند مرحوم آیت الله طاهری گرگانی به مقام دولتی حاضر(دراز گیسو) و پیگیری کننده ، ورق بر می گردد و فتح و پیروزی مردم انقلابی گرگان در برابر منافقین و حامیان آنان را رقم می زند.

آیت الله طاهری گرگانی از مقام دولتی(درازگیسو) می خواهد که با بنی صدر رئیس جمهور وقت تماس تلفنی گرفته و ضمن شرح ما وقع یاد شده به مسعود رجوی منتقل شود که نیروهایش را از ساختمان ساواک قبل از شب تخلیه کند .

تماس تلفنی یاد شده به پیشنهاد آیت الله طاهری و از سوی درازگیسو با بنی صدر برقرار و شرح ما وقع منتقل می گردد.در همان ضمن تماس تلفنی و در حالی که اعضای حاضر در آن جلسه مات و مبهوت مکالمه تلفنی درازگیسو با بنی صدر بودند؛آیت الله طاهری زیرکانه و بدون برانگیختن حساسیت ها در حال ارزیابی و تحلیل واکنش لیدرهای منافقین گرگان و حامیان لیبرال آنها بمنظور پیش بینی آچمز کننده این تماس تلفنی پیشنهادی و حرکت بعدی است .

چهره های واداده و فروپاشیده مسئولین گروهک منافقین این موضوع را بخوبی نشان می داد و بالاتر از همه به اعضای حاضر در جلسه و مردم انقلابی بیرون از ساختمان این حقیقت را نشان می دهد که دست لیبرال ها و منافقین در یک کاسه و در واقع دو روی یک سکه هستند

منافقین ساختمان را با ایجاد گذرگاه امن از سوی ارتش تخلیه می کنند و زیباترین و باشکوه ترین لحظه های فتح و پیروزی در پیوند و تبعیت مکتبی مردم با آیت الله طاهری گرگانی در همین دقایق و در برابر چشمان همگان رقم می خورد.

منافقین پیش از تخلیه ساختمان سابق ساواک و براساس دستور تشکیلاتی از تهران و گرگان ،کلیه اسناد و مدارک خاص را به همراه خود می برند؛اسناد و مدارکی که اگر تمام آن بدست انقلابیون می افتاد ؛ از پشت پرده نفاق و منافقین در گرگان رمزگشایی می شد.
اما منافقین فردای آن روز طی یک عملیات روانی سنگین و برای انحراف افکار عمومی خبر از آتش زدن ! آن اسناد توسط نیروهای ارتش می دهند! در حالی که خود و حامیان لیبرال آنها تمام اسناد و مدارک یاد شده را با خود برده بودند.اسناد و مدارکی که اگر امروز دست هر کس و شخصی باشد و افشا شود؛ستون های مشترک کاخ لیبرال ها و منافقین در گرگان را فروخواهد ریخت .به امید آن روز

منبع :هفته نامه پژواک سخن 

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.