افسردگی بعد از زایمان اصلاح طلبان/ اصلاح طلبان طاقت شکست ندارند !

به گزارش گلستان ما، اصلاح طلبان مدعی دموکراسی ، خود را اهل تساهل و مدارا می دانند ؛در حالی که آنان در ابتدایی ترین و بدیهی ترین مصداق آن یعنی پذیرش واقعیت های یک رقابت انتخاباتی و نتایج آن عمدتا دچار لغزش شده اند و کشور را با بحران مواجه نموده و یا تهدید بدان نمودند.

حال آنکه ادواری بودن نمایندگی یا ریاست جمهوری و محدود بودن به یک دوره خاص ، پذیرش مسولیت عملکرد خود یا جریان سیاسی وابسته در دوره یاد شده ،احترام به رای و آرای مردم ، به رسمیت شناختن حق نظارت عامه مردم که عمدتا از طریق بازنگری مردم در آرای خود اعمال می شود  و النهایه پذیرش رای مردم و تایید آن از سوی مراجع قانونی ؛ همه در زمره اصول و بدیهیات مردم سالاری است و با چنین بحران سازی و تهدید بدان همه آنها را نقض می کنند! 

یک سال پیش از یکی از اتاق فکرهای تهیه اسناد بالادستی استان در حوزه سیاسی ،نقل قولی از یکی از چهره های شاخص مدعی روشنفکری ژورنالیستی! و اصلاح طلب مدعی دموکراسی خواهی استان عبارات و اظهار نظراتی شاذ راجع به دادن سهم اصلاح طلبان در انتخابات مجلس از سوی حاکمیت ! و تبعات عدم تمکین بدان ! مطرح شده بود که تعجب بعض کارشناسان مستقل را برانگیخته بود .

در حالی که اصلا جای تعجب نداشت چراکه وی نمایندگی جریانی را برعهده داشت و دارد که تنها انتخابات هایی را پذیرفته و به نتایج آن تمکین نموده اند که خودشان پیروز شده اند ! و حاضرند یک انتخابات قانونی را با اردوکشی خیابانی باطل کنند تا انتخابات نتیجه مورد انتظار خودشان را داشته باشد وگرنه آن انتخابات هم محکوم به ابطال است !

بر همین اساس هر انتخاباتی را که با توجه به فضای حاکم بر جامعه بازنده از قبل می دانند و یا بعد از یک رقابت قانونی به رقیب خود واگذار کرده اند را زیر میزش زده اند! این پیشینه و تحرکات باج خواهانه که عمدتا با مشروط سازی شرکت در انتخابات و یا تهدید به عدم شرکت در انتخابات و قطع خونین انگشت نماد شرکت در انتخابات !همراه بوده و امروز هست ؛بیانگر ماهیت این جریان غیر مردم سالار و الیگارش تحت حمایت خارجی است.

بنظر می رسد این وضعیت در این دوره و مقطع زمانی از ظهور و بروز بیشتری برخوردار خواهد بود چراکه این جریان تحت رحم اجاره ای تئوریزه شده خود؛ پس از ۶سال زایمانی پر سر و صدا نموده است که نه تنها حاضر نیستند نسبیت آنرا بپذیرند و بشدت وابستگی آنرا منکر می شوند بلکه با چنین زایمانی دچار افسرگی شدید و مفرطی شده اند که هر چه پیش تر می رود بر شدت و آثار جنون آمیز سیاسی آن افزوده تر می شود 

در حالی که این افسردگی بعد از زایمان، فرجام عمل و سیاست ورزی فریبکارانه و غیر مردمسالارانه خودشان است و همینطور پیش برود و درمان نشود تا چند ماه آینده به یک خودکشی سیاسی تاریخی ختم خواهد شد !

به قلمدکترحسن بیارجمندی

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.