اظهارات صادقی راجع به اصل ۱۱۳ ناشی از جهل او به قانون اساسی است

به گزارش گلستان۲۴؛دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه طی یادداشتی نوشت: دکتر محمود صادقی حقوقدان و نماینده تهران (لیست امید ) گفته است که :"باید از اعضای شورای نگهبان پرسید که چطور وقتی بحث درباره «نظارت» این شورا است، وارد فاز اجرایی می‌شوند اما نظارت بر قانون اساسی رئیس جمهوری را به تذکر تقلیل می‌دهند؟براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، سایر قوا باید به رئیس جمهور پاسخگو باشند"

در پاسخ به این مدعی و مدعیان و طرح کنندگان این شبهه در فضای رسانه ای باید گفت: الف :به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی :پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز دراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد." و بنابراین آنچه صراحت دارد؛ اجرا جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود و نه نظارت بر اجرای قانون اساسی .

 به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی :"شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد که اولا به استناد اصل ۹۸قانون اساسی ،نوع نظارت بر انتخابات ، نظارت استصوابی تفسیر شده است.

ثانیا ناظر(شورای نگهبان) به لحاظ فنی در نظارت استصوابی مکلف است که در موارد اجرای انتخابات حضور موثر داشته باشد  و اقدامات انجام شده را تایید کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ لذا اقتضای نظارت استصوابی نظارت همراه با حق حضور در روند اجرایی و نیز تایید تصمیم گیری های اجرایی است.

براساس قانون اساسی : " ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود " از جمله براساس قانون اساسی می باشد ؛لذا با عنایت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد اصل ۵۷  :" قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ... #زیر_نظر_ولایت_مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند "

طور کلی و اجمالی این نظارت بر قوای حاکم علاوه بر اختیارات مربوط به انتصاب،تنفیذ،تایید و استقرار مشروع و قانونی آنها ،به استناد بند ۱اصل ۱۱۰ از طریق تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن به استناد بند ۲همان صورت می پذیرد و رهبری هر گونه اختلاف بین قوا را نیز به استناد بند ۷همان حل ، و روابط آنها را تنظیم می نماید.

بنابراین رئیس جمهور نه تنها براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی چنین اختیار و وظیفه  عام و مطلقی ندارد بلکه شرعا و قانونا حق دخالت و ورودبه اموری که جزو اختیارات رهبری است را ندارد.ضمن اینکه قوای حاکم می بایست به رهبری پاسخگو باشند نه رئیس جمهور.

به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه ...مستقل از یکدیگرند.ضمن اینکه قوای حاکم بر یکدیگر اثر گذاری قانونی داشته و البته این اثرگذاری نباید اصل استقلال آنها را خدشه دار کند.

لذا همچنانکه شورای نگهبان قانون اساسی به استناد اصل ۹۸قانون اساسی و به صراحت اصل ۱۱۳ و  استنباط فنی از دیگر اصول قانون اساسی ،تفسیر قانونی نموده است :" مقصود از مسولیت اجرا در اصل ۱۱۳ امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است " و حدود اختیارات قانونی رئیس جمهور کاملا مشخص و قانونا این مسولیت شامل مواردی نمی شود که خود قانون اساسی تشخیص ، برداشت ،نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ،شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.

 در نتیجه اظهارات دکتر صادقی نماینده تهران راجع به اصل ۱۱۳ بیش از هر چیز به جهل او نسبت به قانون اساسی باز می گردد و جریان اصلاحات پیش از انتخابات و ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خود باید فکری برای سوادحقوقی(قانون اساسی ) آنها کند

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.