خطر دو قطبی کاذب "وزارت اطلاعات و جریان انقلابی و حزب اللهی"

یک جریان نفوذ با هر نیت و برنامه ای ،با سوء استفاده از فضای اختلاف سلیقه ای که در درون خانواده انقلاب راجع به این موضوع بوجود آمده است ،با ایجاد دو قطبی کاذب خواسته و یا ناخواسته فضا را در حساس ترین مقطع بیدار باش کشور در سال ۹۸ ،بسمت تقابل بین جریان انقلابی و حزب اللهی با وزارت اطلاعات پیش می برد!

 

به گزارش گلستان ما، تصویری که از کلیت وزارت اطلاعات در ذهن و قلب جریان انقلابی و حزب اللهی نقش بسته و نشسته است و همواره آنرا مورد تصدیق و مورد مطالبه انقلابی گرایانه خود قرار داده است؛همان تصویر ارزشی و آرمانی سربازی گمنام امام زمان(عج) و افتخار و عزت آفرینی است که امامین انقلاب اسلامی از آغاز تاسیس این نهاد انقلابی تاکنون در بیانات شان ترسیم و و از آن تجلیل نموده اند.

حقیقت امر این است که هر فردی که در جریان انقلابی و حزب اللهی تعریف می شود و براساس خاستگاه و مختصات معرفتی خود به کوثر منظومه اندیشه ای امامین انقلاب مراجعه می کند و بدون اینکه واقعیت های بیرونی را بخواهد در این قضاوت دخیل کند ؛ تصویر یاد شده را بدون کمترین خدشه ای تصدیق و تکریم می کند

تصویر غالب در تمام این سالها همین تصویر بوده است اما در بعض مقاطع این تصویر در نزد جریان انقلابی و حزب اللهی دچار خدشه و در نتیجه در نوع ادراکات و تعاملات فی مابین با اختلالات جدی مواجه شده است و سرمنشا بسیاری از اختلافات و اعتراضات همین اختلالات ادراکی است .

یکی از همین مقاطع که متاسفانه تحت تاثیر عوامل مختلف که عمدتا به عملکرد بعض افراد و اشخاص خارج از وزارت اطلاعات باز می گردد اما آثار آن بجهت پیشینه ارتباطات و سوابق آنان متوجه وزارت اطلاعات و مبنایی برای قضاوت جریان انقلابی و حزب اللهی می شود همین دوره وزارت در دولت دکتر روحانی تحت مشاوره های ویژه حسام الدین آشنا و تیم بازنشستگان وزارت اطلاعات است .

بدنه انقلابی و حزب اللهی وزارت اطلاعات در سراسر کشور در تمام ۶سال گذشته با وجود تمام اینها ،اهتمام ویژه ای به حفظ و حراست از تصویر ارزشی و آرمانی صدرالاشاره داشته و دارند اما در این جنگ اداراکی و شناختی آیا برای همگان امکان این تمیز و تشخیص میسر است!

موضوع وقتی پیچیده تر می شود که بین افراد سابق و خارج از تشکیلات کنونی وزارت اطلاعات و معدود افرادی در درون تشکیلات ارتباطاتی برقرار و تصاویری از این ارتباطات ناسالم در نزد جریان انقلابی و حزب اللهی ساخته می شود و همان را متاسفانه مبنای قضاوت در خصوص کلیت وزارت اطلاعات قرار می دهند و از همین جا اختلافات شکل می گیرد!

هر چند بنظر عده ای عوامل دیگری در تشدید این اختلالات ادراکی بسیار موثر بوده و هست و عمدتا هم به چرایی عبور از خطوط قرمز نظام در ارتباط با فتنه ، مبارزه با جریان نفوذ فردی و جمعی ، حساسیت در پاسخ دهی به استعلامات مشاغل حساس، عدم انتشار موثر گزارشات عملکرد وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...باز می گردد که همگی جزو مطالبات رهبر معظم انقلاب در همین دوره اخیر بوده است.

در این میان نیز بنظر نگارنده یک جریان نفوذ با هر نیت و برنامه ای ،با سوء استفاده از فضای اختلاف سلیقه ای که در درون خانواده انقلاب راجع به این موضوع بوجود آمده است ،با ایجاد دو قطبی کاذب خواسته و یا ناخواسته فضا را در حساس ترین مقطع بیدار باش کشور در سال ۹۸ ،بسمت تقابل بین جریان انقلابی و حزب اللهی با وزارت اطلاعات پیش می برد!

البته بعضی اقدامات غیر واجد اولویت، در ساخت این دو قطبی ها هم تاثیر داشته است و دلسوزان وزارت اطلاعات بالاخص در حفاظت این وزارتخانه می بایست بطور هوشمندانه ای به مقابله با این تهدید نرم ورود کنند و با عناصر دو قطبی ساز دارای نفوذ فردی در دیگر وزارتخانه ها و مناصب دولتی برخورد جدی نمایند.در غیر اینصورت این دو قطبی ای که در حال ساخت است ،تشدید خواهد شد و آثار و تبعات آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

جریان انقلابی و حزب اللهی هم هوشیارانه و بصیرانه همانطور که امام خامنه ای تمام قد مقابل دو قطبی شدن جامعه اسلامی ایستاده است تمام قد در برابر این دو قطبی سازی کاذب بایستد و نگذارد جریان انحرافی و فتنه و نیز حامیان خارجی آنان به اهداف شوم خودشان در این میان و شرایط حساس و سرنوشت ساز کشور برسند.

 به قلم حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.