قمپز توخالی شاهنشاه

جزیه بحرین از ایران، لکه ننگی است که هرگز از دامن رژیم پهلوی پاک نمی شود. جالب آنست که شخص محمدرضا پهلوی، استقلال بحرین را خیانت می دانست و در قمپزهای ملوکانه، خود را آماده فداشدن برای ایران می دانست

به نوشته اسدالله علم، دوست و مشاور و محرم اسرار شاه، محمدرضا درباره نظرخواهی استقلال بحرین، به علم گفت: « به عقیده من این طرح خیانت به منافع ملی است، بدین جهت نمی‌توانم آن را بپذیرم.
(خاطرات اسدالله علم دوشنبه 22 مرداد1348 و http://yon.ir/LORCc)

اسدالله علم نیز در ابتدا با تجزیه بحرین مخالف بود. وی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۴۸ خود آورده است: «به سفیر انگلیس گفتم ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم چنین پیشنهادی را تصویب و در برابر ملت ایران توجیه کنیم

 قانونا «بحرين» استان چهاردهم ايران بشمار مي آمد که شاه دست نشانده، ناگهان در سفر هند، استقلال بحرین را منوط به نظر مردم بحرین کرد و این عمل در تاریخ ایران سابقه نداشت.

 در نهايت شاه تسليم فشار انگليس مي‌گردد. خاطرات علم نشان مي‌دهد شاه ايران در برابر انگليس تا چه حد ناتوان است. در لابلاي خاطرات علم، خبري از شاه مقتدر و با ابهت نيست و چهره واقعي شاه نمايان ميگردد. شاهی که در وطن فروشی، روی قاجار را سفید کرد زیرا قاجار پس از دهها سال جنگ مجبور به تسلیم مناطقی از کشور شدند اما شاهان پهلوی صرفا به دستور استعمارگران، بخش هایی از کشور را تجزیه کردند.‼️

 

 يك ساعت پس از اعلام استقلال بحرين، ايران اين كشور را به رسميت شناخت. اعلام خبر استقلال بحرين از راديو ايران به قدري مضحك پخش شد كه علم مي‌گويد: «گوينده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند كه گويي هم اكنون بحرين را فتح کرده‌ايم. (خاطرات علم، سه شنبه،‌ 17 ارديبهشت 1349)

 شاه حاضر نبود هيچ اعتراضي را در مورد بحرين بشنود و در جواب اعتراضاتي كه به او مي‌شد به صراحت گفته بود: «اين بحث و جدال‌ها در شأن من نيست»(خاطرات علم، شنبه، 15 فروردين 1349)

شاه پهلوی در ماجرای بحرین نیز نشان داد که ممکن است در ابتدا قمپزهایی در کند اما هنگام تصمیم گیری، این سفارت انگلیس است که محور آسیاب اوست‼️

http://eitaa.com/joinchat/3679322117C664392fd9f

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.