کتاب « دانشجویان وخط امام (ره)» منتشر شد.

« مکتب امام خمینی)ره( و اصول آن»، «نگاهی به عناصر اصلی گفتمان انقلاب اسلامی»، «تحریف مکتب امام خمینی)ره(»، «جنبش دانشجویی در اندیشه امام خمینی)ره(» عناوین فصل های 4 گانه این کتاب هستند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:
«هویت انقلاب اسلامی ایران در درجه نخست و بیش از هر امر دیگری، پیوندیافته با شخصیت و تفکر امام خمینی(ره) است. امام خمینی در مقام رهبر خیزش انقلابی مردم ایران در دوران قبل از وقوع انقلاب و هم چنین رهبر حکومت دینی برآمده از این انقلاب، تأثیری بس عمیق و انکارناپذیر بر جامعه معاصر ایران و بلکه جامعه جهانی نهاد. این پیوند و اتصال آن چنان است که چنانچه کسی قصد شناخت ایدئولوژی و ماهیت انقلاب اسلامی را داشته باشد، ناگزیر باید تفکر امام خمینی(ره) را مطالعه کند.
در این کتاب سعی داریم محورهای اصلی مکتب امام خمینی (ره) را تبیین و تلاش جریان های معارض در راستای زدودن محکمات امام از مجموعه انقلاب را تشریح نماییم.»
 
از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات
خرید کتاب

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.