شعر ویژه ماه مبارک رمضان

بسمه تعالی

مه خدا و مه خالق جهان آمد ************* مه گذشتن از عصیان عاصیان آمد

مهی که خوان کرامت ز بهر خلق گشود ******* خدای غافر و غفار و مهربان آمد

مهی که اشرف ماه است و افضل ایام*********** برای توبه  پذیریّ  تائبان آمد

کرامت و نعم و لطف ایزد منان ********  چو سیل گشته به عالم کنون روان آمد

بدین سبب رمضان گشته مشتق از رَمَضَ ******* که ماه ذوب گناهان مذنبان آمد

مشو ز رحمت درگاه حق دمی نومید ******* چرا که مژده بخشش به نادمان آمد

مه زدودن زنگار دل ز جرم و گناه **************** مه توسل و اذکار  ذاکران آمد

تمام رحمت و فضل و تمام لطف و کرم *** به روز و شب، دم و ساعت به هر زمان آمد

اگر چه غرق گناهیم و لایق ناریم  *********  مه نجات از آن نار جاودان آمد

مَلَک به اذن خدا خدمت امام زمان***********برای عرضه تدبیر این جهان آمد

زما خطا و معاصی ز یار فیض مدام  ********  نوای یار خطا پوش زآسمان آمد

ز بارگاه الهی مدد بجوی ای دوست ******  کنون که وقت پذیرش ز دلستان آمد

تو میهمان خدایی خدا خوش آمد گوی*******  سلام صاحب خانه به میهمان آمد

خدای عزوجل در چنین خجسته مهی********نموده بند شیاطین انس و جان آمد

مه شفاعت و ماه نزول قرآن است  ********  مه طهارت و تلطیف روح و جان آمد

مهی که عشق به آن عشق پاک سبحانی ست***  مه سرودن اشعار عاشقان آمد

مه عروج به افلاک و سیر آفاق است ***********مه انابه  و نجوای عارفان آمد

به روز حشر که هر کس به تحت هر علمی است** صیام پرچم مخصوص صائمان آمد

طبق طبق همه نور و کرامت و رحمت ***  عطا شده است کنون سوی بندگان آمد

به یک کلام سپاس از خدای در رمضان **********  شده برابر تمجید سالیان آمد

دم و کلام و نفسها و خواب اهل صیام***  به نزد دوست متاعی است بس گران آمد

مباد آنکه شوی غافل از لیالی قدر **********که خیر هر دو جهان بهر ما عیان آمد

به عالم ار گل و بستان و باغ بسیارند*********  تمام جمله در این ماه یکزمان آمد

نزول مصحف و خیل ملک ز در گه دوست********* برای عفو خطاهای خاطیان آمد

صبور باش و غنیمت شمار اوقاتش**********که لطف خاص خدا سوی صابران آمد

به گوش دل بشنو نغمه منادی حق**********که عندلیب سحر مرغ نغمه خوان آمد

رسید مژده به مهمان در این ضیافت نور *** که عفو و بخشش و غفران ز مهربان آمد

هدایت همه مردم به سوی خیر و صلاح ********* در این زمانه ز الطاف بیکران آمد

خدا به خلق محبت نمود در رمضان ***********  ببین که مهر خداوند مهربان آمد

بهار مصحف اعظم بهار قرآن است ***************بهار روح و روان و بهار جان آمد

تمام شعر حسین پور از الف تا یا**********  عنایتی است که از صاحب الزمان آمد

شاعر : کربلایی محمد حسین پور

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.