غرب زدگی و التماسِ عزت از بیگانگان «بی عقلی» است

 

علامه مصباح یزدی:

آن کسانی که سعی می کنند با کفار و بیگانگان ارتباط برقرار کنند و به مؤمنان اهمیت نمی دهند، آیا می خواهند از آنها عزت کسب کنند؟

اینها فاقد عزت هستند، می خواهند با کفار نرد دوستی بریزند و از این طریق عزت کسب کنند؛ تا زمانی که با خدا ارتباط نداشته باشند این احساس ذلت بر طرف نخواهد شد؛ نخست وزیری به منتقدان می گفت مگر ما در برابر غربی ها چه داریم که بخواهیم نفت را صادر نکنیم، ما آن زمان حتی سنجاق قفلی را هم وارد می کردیم و اغلب فروشندگان آن یهودی ها بودند.این غرب زدگی ریشه در بی عقلی و بی ایمانی دارد.

 پیشرفت های مادی برخی کشورها و القائات آنان ناخودآگاه انسان را به این فکر فرو می برد که ما نیز باید مانند آنها شویم و برای این کار باید ببینیم آنها چه کرده اند که به اینجا رسیدند.

این مسائل به صورت ناخود آگاه در ذهن کسانی که قدرت منطقی ضعیفی دارند شیوع دارد؛ فکر می کنند اگر مانند دیگران نباشند منزوی شده و تمسخر می شوند بنابراین آنها را تصدیق می کنند؛ گاهی این حرف ها را به زبان می آورند و گاهی در دل این گونه می اندیشند اما ابراز نمی کنند.

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.