تثبیت و تامین آزادی و آزاد اندیشی رهاورد انقلاب اسلامی

بی تردید می توان در کنار استقلال، مفهوم آزادی در عرصه های مختلف پس از انقلاب، درخشان ترین دستاورد بر شمرد.جستار آزادی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث انقلاب است. نه از حیث تازه گی و نو بودن بلکه از حیث بازتولید و باز تعریف آن با خاستگاه دینی و اسلامی. با گذشت زمان انحرافات و افسارگسیختگی برخی افراد و جوامع موجب شد تا برداشت ها ی مختلفی از آزادی شکل بگیرد در حالی که آزادی امری فطری است و ریشه ی آن به ذات و ماهیت وجودی انسان بر می گردد. خداوند انسان را موجودی ازاد و انتخابگر آفریده است. انتخابگر در فکر در تصمیم و در عمل. به همین خاطر او یک کنشگر آزاد در اجتماع محسوب می شود.
 
در دیدگاه غرب و لیبرالیسم آزادی از نقطه نظر نگرش به انسان و هدف، منهای خدا و دین است هر کس هر انگونه که بیا ندیشد و عمل کند درست و آزاد است حد و مرزی وجود ندارد(نقض این سخن را می توان در حاکمیت قانون و کنترل رفتار اجتماعی و افراد در این جوامع دید) لذا آزادی برای رسیدن به آزادی است.(۱) در حالی که در دین اسلام عقل و وحی آزادی های نا معقول را کنترل می کند. اساسا در اسلام آزادی زمانی معنا ی حقیقی پیدا می کند که آزادی دیگری را سلب نکند و منافع فرد را هم به خطر نیاندازد به هر حال انسان موجودی اجتماعی است که با محیط پیرامون و زندگی جمعی و  مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد.
 
گذشته از بعد مفهومی، آزادی ابعاد مختلفی از زندگی فردی و اجتماعی را هم شامل می شود. آزادی بیان، اندیشه، عمل و کنش از جمله تفاسیر مختلف آزادی یست.
 
از دیدگاه مقام معظم رهبری آزادی در بیان و اندیشه یکی از مهم ترین دستاورد ها و ارزش های انقلاب است(۲). آن خلایی که مردم انقلابی جستوجو می کردند آزادی در فکر و تصمیم گیری بود. این آزادی در سایه ی حاکمیت دستورات و تعالیم اسلامی داری ریشه و پشتوانه ی دینی است حقیقتی مطابق با فطرت که رشد علمی، فردی و اجتماعی جامعه را تضمین می کند.
 
متاسفانه امروز پس از گذشت چند دهه از انقلاب برخی مسئولان تلاش می کنند که اختلافات فکری را به کشمکش های فکری تبدیل کرده فضای جامعه را دو قطبی سازند و آزاد اندیشی و آزادی تفکر را در بین جوانان، دانشگاهیان و طلاب را سرکوب کنند  علاوه بر نص اصل ششم که بر لزوم احترام و بسط آزادی تاکید می کند مقام معظم رهبری همواره متذکر شده اند که اختلاف نظر در جامعه امری طبیعی و لازمه ی پیشرفت است به نظر ایشان بررسی تمامی مسائل جامعه در فضای آرام و با روش علمی امری کاملا پذیرفتنی و ضروری است.(۲)
 
در اسلام آزادی ریشه در دین دارد پس از آن که دستورات اسلامی مشخص می کند چه کسی و چگونه بر جامعه ی اسلامی حکومت کند( اصل ولایت فقیه) رابطه ی کنشگران جامعه را با دین و سیاست مورد توجه قرار می دهد. نفس آزادی بیش از همه اندیشه  و کنش پایبند و مقید به اخلاق را در نظر دارد؛ در جامعه ی اسلامی در ابتدا همه در تفکر آزادند اما آن زمان که بخواهد با افکار منحرف جامعه را هم منحرف کند هرج و مرج فرهنگی و سیاسی و منافع و مصالح نظام اسلامی را خدشه دار کند نمی پذیرد.
 
آزادی انقلاب اسلامی نفی حاکمیت طاغوب بود عدم وابستگی و تقلید کور کورانه از بیگانه ، آزادی انقلاب آزادی اسلامی اسست که به نیازهای درونی و بیرونی و واقعیت های جامعه و شهروندان توجه می کند. این آزادی با هرزه گی و بی بند و باری تفاوت اساسی دارد؛ معقول و مطابق فطرت است. نکته ی آخر این که انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای به آزادی  به معنای حقیقی در تفکر، بیان و کنش اجتماعی- سیاسی داد. که در نهایت به توسعه، پیشرفت و اعتلای نظام خواهد انجامید.
 
منبع: البرزبان

پیام سیستم

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.